1. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia
Podmiot przyznający środki finansowe: Powiat Radomski za pośrednictwem Gminy Miasta Radomia
Zadanie: „Realizacja zadania powiatowej biblioteki publicznej”
Kwota dofinansowania: 161 151 zł

2. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia
Zadanie: "Nagroda Literacka Gombrowicza"
Kwota dofinansowania: 69 000 zł

3. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia na wydatki majątkowe
Zadanie: "Roboty budowlane budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Piłsudskiego etap II"
Kwota dofinansowania: 600 000 zł

1. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia
Podmiot przyznający środki finansowe: Powiat Radomski za pośrednictwem Gminy Miasta Radomia
Zadanie: „Realizacja zadania powiatowej biblioteki publicznej”
Kwota dofinansowania: 118 770 zł

2. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia
Zadanie: „Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza”
Kwota dofinansowania: 100 000 

3. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia
Zadanie: „41. Radomska Wiosna Literacka″
Kwota dofinansowania: 8 000 zł

4. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia
Zadanie: "Konferencja naukowa i wydawnictwo >>Radomian drogi do Niepodległości<<"
Kwota dofinansowania: 24 000 zł

5. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia na wydatki majątkowe
Zadanie: "Roboty modernizacyjne budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Piłsudskiego"
Kwota dofinansowania: 46 000 zł

6. Dotacja celowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zadanie: "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych"
Kwota dofinansowania: 70 000 zł

7. Dotacja celowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zadanie:"Digitalizacja piśmiennictwa z zasobów parafii Diecezji Radomskiej"
Kwota dofinansowania: 49 920 zł (w tym: 37 440 - wydatki bieżące, 12 480 zł - wydatki inwestycyjne)

1. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia
Podmiot przyznający środki finansowe: Powiat Radomski za pośrednictwem Gminy Miasta Radomia
Zadanie: „Realizacja zadania powiatowej biblioteki publicznej”
Kwota dofinansowania: 158 770 zł

2. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia
Zadanie: "Nagroda Literacka Gombrowicza"
Kwota dofinansowania: 100 000 zł

3. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia
Zadanie: "Nagroda Literacka Miasta Radomia"
Kwota dofinansowania: 80 000 zł

4. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia na wydatki majątkowe
Zadanie: "Roboty budowlane budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Piłsudskiego etap I"
Kwota dofinansowania: 193 530 zł

5. Dotacja celowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zadanie: "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych"
Kwota dofinansowania: 56 660 zł

Dotacje i darowizny w 2017 roku

 

1. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia
Podmiot przyznający środki finansowe: Powiat Radomski za pośrednictwem Gminy Miasta Radomia
Zadanie: „Realizacja zadania powiatowej biblioteki publicznej”
Kwota dofinansowania: 118 770 zł

2. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia
Zadanie: „Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza″
Kwota dofinansowania: 100 000 zł

3. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa″. Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Podmiot przyznający środki finansowe: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej
Zadanie: zakup nowości wydawniczych
Kwota dofinansowania: 75 000 

4. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia
Zadanie: „Wykonanie inwentaryzacji budynku, ogrodzenia i zieleni oraz koncepcji rozbudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego 12”
Kwota dofinansowania: 60 000 

5. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia
Zadanie: „VI Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych, Nagroda Literacka Miasta Radomia”
Kwota dofinansowania: 55 000 

6. Program operacyjny Partnerstwo dla Książki”
Podmiot przyznający środki finansowe: Fundusz Promocji Kultury (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) za pośrednictwem Instytutu Książki w Krakowie
Zadanie: „VI Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych”
Kwota dofinansowania: 35 000 zł

7. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia
Zadanie: „40. Radomska Wiosna Literacka”
Kwota dofinansowania: 23 000 zł

8. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia
Zadanie: „Wykonanie sieci LAN w Filii nr 2 MBP”
Kwota dofinansowania: 14 500 zł

9. Darowizna
Podmiot przyznający środki finansowe: pan Czesław Kruk
Zadanie: działalność statutowa Miejskiej Biblioteki Publicznej
Kwota dofinansowania: 2 000 zł

Projekt o nazwie Termomodernizacja budynku biblioteki publicznej w Radomiu wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu, spółkę „Rewitalizacja” we współpracy z Gminą Miasta Radomia.
Wartość Projektu to 867.303,65 zł, a kwota dofinansowania 486.421,68 zł.
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Zgodnie z planem przebiegał remont budynku Filii nr 6 i 8 przy ul. Kusocińskiego 13. Zakończył się w kwietniu, a 21 maja 2013 miał miejsce uroczysty odbiór techniczny z udziałem władz i mediów. Zdjęcia dostępne są na naszej stronie na Facebooku:

Zdjęcia z uroczystego odbioru technicznego

 logo unijne

 

 

Opis projektu:

Planowany projekt – Termomodernizacja budynku biblioteki publicznej w Radomiu wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych (dalej zwany „Projektem”), będzie realizowany w latach 2009-2012 przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu.

Miejscem realizacji Projektu będzie budynek wynajmowany przez MBP w Radomiu od Spółki „Rewitalizacja”, usytuowany w śródmieściu miasta Radomia, przy ulicy Janusza Kusocińskiego 13.

Realizacja Projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności województwa w układzie ponadlokalnym i regionalnym, bowiem dotyczy prac modernizacyjnych w budynku mieszczącym bibliotekę specjalistyczną, obsługującą czytelników z terenu województw mazowieckiego, świętokrzyskiego, łódzkiego oraz lubelskiego w zakresie specjalistycznego księgozbioru literatury dziecięcej.

Budynek, obecnie użytkowany przez filie nr 6 i 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, został zbudowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Posiada jedną kondygnację naziemną i jest podpiwniczony. Ściany zewnętrzne są murowane z cegły. Stropy DMS. Dach kryty papą.

Budynek w całości nie spełnia standardów wymaganych w zakresie energooszczędności. Na ścianach zewnętrznych budynku są duże okna witrynowe, zbudowane w starej technologii i generujące duże straty ciepła. W okresie zimowym niemożliwe jest utrzymywanie temperatury wewnątrz biblioteki na poziomie gwarantującym komfort cieplny. Brak odpowiedniego podjazdu pozwalającego dostać się osobom niepełnosprawnym lub osobom ograniczoną sprawnością ruchową z ulicy do drzwi biblioteki znacznie ogranicza takim osobom dostępność publicznej instytucji kultury.

Instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu będzie Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu, instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Radomia.
Bezpośrednim beneficjentem projektu będzie spółka „Rewitalizacja” oraz Gmina Miasta Radomia – właściciele nieruchomości, na których Projekt będzie realizowany. Beneficjentami pośrednimi będą mieszkańcy Radomia oraz, w szczególności, czytelnicy.

Głównym celem realizacji projektu jest modernizacja budynku mieszczącego dwie filie biblioteki miejskiej mająca przyczynić się do zmniejszenia kosztów eksploatacji i poprawić komfort użytkowania budynku.

Cele szczegółowe obejmują:
• termomodernizację budynku;
• ograniczenie kosztów eksploatacji oraz zanieczyszczeń poprzez wybudowanie nowoczesnego – proekologicznego systemu ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej;
• ułatwienie dostępności do budynku poprzez budowę pochylni.

Termomodernizacja budynku wraz z poprawą jego dostępności pozwoli odwiedzającym bibliotekę na pełniejsze korzystanie z oferty bibliotecznej. Zmniejszy koszty utrzymania budynku oraz poprawi komfort przebywania w budynku. Na skutek realizacji tego Projektu zaoszczędzona zostanie energia w ilości 100 MWh/rok oraz zmniejszeniu ulegnie emisja głównych zanieczyszczeń w ilości 40 ton w roku.

Projektowane prace obejmą:
• modernizację instalacji co,
• ocieplenie dachu nad świetlikami,
• ocieplenie stropodachu,
• wymianę okien,
• wymianę drzwi zewnętrznych,
• budowę pochylni ze schodołazem,
• instalację cwu zasilaną kolektorami słonecznymi.

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycji, a jej zakończenie przewidziane jest na wrzesień 2012 roku.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

1. Programy Operacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zadanie: zakup nowości wydawniczych
Kwota dofinansowania: 119 000

2. Czesław Kruk - prywatny sponsor
Zadanie: na działalność biblioteki ( w tym na wydawanie „Miesięcznika Prowincjonalnego" i organizowanie działalności dla dzieci)
Kwota dofinansowania: 18 150

3. Starostwo Powiatowe w Radomiu
Zadanie: realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej
Kwota dofinansowania: 118 770

4. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: „39. Radomska Wiosna Literacka”
Kwota dofinansowania: 10 000

5. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: „XI otwarty konkurs o tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii”
Kwota dofinansowania: 6 000

6. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: XIII Jesienna Akademia Literatury
Kwota dofinansowania: 6 000

7. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: Nagroda Literacka Gombrowicza
Kwota dofinansowania: 100 000

8. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: Zakup i montaż pierwszego wyposażenia filii nr 1 przy ul. Osiedlowej 9
Kwota dofinansowania: 50 000

9. Gmina Miasta Radomia
Częściowa wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku biblioteki
Kwota dofinansowania: 30 000

10. Gmina Miasta Radomia
RKM - zakup komputerów dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
Kwota dofinansowania: 9 000

1. Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"
Zadanie: zakup nowości wydawniczych
Kwota dofinansowania: 100 000

2. Fundacja ORANGE w ramach programu „ORANGE dla bibliotek”
Zadanie: Edukacja i popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i jej filiach w ramach czytelni internetowych
Kwota dofinansowania: 17 439,21

3. Starostwo Powiatowe w Radomiu
Zadanie: realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej
Kwota dofinansowania: 81 770

4. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: „38. Radomska Wiosna Literacka”
Kwota dofinansowania: 10 000

5. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: „X otwarty konkurs o tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii”
Kwota dofinansowania: 5 000

6. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: IV Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych Nagroda Literacka Miasta Radomia
Kwota dofinansowania: 53 000

7. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: wydawanie „Miesięcznika Prowincjonalnego"
Kwota dofinansowania: 2 000

8. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: "Legiony to...piknik historyczny"
Kwota dofinansowania: 6 000

9. Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp.z o.o.
Zadanie: darowizna na działalność biblioteki
Kwota dofinansowania: 14 000

10. Centrum Helen Doron
Zadanie: reklama w „Miesięczniku Prowincjonalnym"
Kwota dofinansowania: 600

11. Rewitalizacja Sp. z o.o.
Zadanie: reklama w „Miesięczniku Prowincjonalnym"
Kwota dofinansowania: 2 000

12. Czesław Kruk - prywatny sponsor
Zadanie: na działalność biblioteki ( w tym 1 670 zł na wydawanie „Miesięcznika Prowincjonalnego" i 1 000 zł za zakup zbiorów bibliotecznych)
Kwota dofinansowania: 15 500

12. Inne osoby prywatne (wpłaty anonimowe)
Zadanie: na działalność biblioteki
Kwota dofinansowania: 1 350

1. Program Fundacji Orange „Akademia Orange dla bibliotek”
Zadanie: edukacja oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników Bibliotek, a w szczególności zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym do 31.12.2014
Kwota dofinansowania: 32 245,14 zł

2. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+
Zadanie: Rozbudowa pracowni digitalizacyjnej Radomskiej Biblioteki Cyfrowej
Kwota dofinansowania: 29 120 zł

3. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: dotacja majątkowa „Dokończenie dokumentacji rewitalizacji elewacji budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu przy ul. Piłsudskiego 12
Kwota dofinansowania: 21 000 zł

4. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej
Kwota dofinansowania: 80 800 zł

5. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: „37. Radomska Wiosna Literacka”
Kwota dofinansowania: 15 000 zł

6. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: „IX otwarty konkurs o tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii”
Kwota dofinansowania: 5 000 zł

7. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: „50 lat Oddziału Radomskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego”
Kwota dofinansowania: 3 250 zł

8. Pan Czesław Kruk
Darowizna od osoby prywatnej
Kwota dofinansowania: 8 000 zł

1. Program Fundacji Orange "Akademia Orange dla bibliotek"
Zadanie: edukacja oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników Bibliotek, a w szczególności zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym do 31.12.2013
Kwota dofinansowania: 64 717,58

2. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: wymiana Systemu Alarmującego Zagrożenie Pożarowe w budynku głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu przy ul. Piłsudskiego 12
Kwota dofinansowania: 50 000

3. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej
Kwota dofinansowania: 80 000

4. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+
Zadanie: Rozbudowa pracowni digitalizacyjnej Radomskiej Biblioteki Cyfrowej
Kwota dofinansowania: 178 910

5. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: IV Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych Nagroda Literacka Miasta Radomia
Kwota dofinansowania: 30 000

6. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: dotacja celowa na wydatki inwestycyjne do zadania „Rozbudowa pracowni digitalizacji Radomskiej Biblioteki Cyfrowej” w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+
Kwota dofinansowania: 72 600

7. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: wykonanie ekspertyzy technicznej budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej
Kwota dofinansowania: 30 000

8. Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"
Zadanie: zakup nowości wydawniczych
Kwota dofinansowania: 50 000

9. Pan Czesław Kruk
Darowizna od osoby prywatnej
Kwota dofinansowania: 4 000

10. RTBS "Administrator" sp. z o.o.
Darowizna
Kwota dofinansowania: 5 000

11. Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akacyjna
Darowizna
Kwota dofinansowania: 2 500

1. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: wydanie "Miesięcznika Prowincjonalnego" nr 1/2012
Kwota dofinansowania: 5 000 zł

2. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej
Kwota dofinansowania: 60 000 zł

3. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: wydanie komiksu „Solidarność – droga do wolności”
Kwota dofinansowania: 7 771,50 zł

4. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: wydanie katalogu z wystawy „Piotrówka. Pamięć Rodowodu”
Kwota dofinansowania: 24 647,50 zł

5. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: wkład własny do projektu „Termomodernizacja budynku biblioteki publicznej w Radomiu wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych”
Kwota dofinansowania: 1 220 zł

6. Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego
Zadanie: Tworzenie pracowni digitalizacji dla RBC
Kwota dofinansowania: 19 250,00 zł

7. Program operacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Rozwój infrastruktury kultury"
Zadanie: zakup wyposażenia dla dwóch filii bibliotecznych
Kwota dofinansowania: 90 000 zł

8. Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"
Zadanie: zakup nowości wydawniczych
Kwota dofinansowania: 45 000 zł

9. Program Instytutu Książki realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012 "Kraszewski. Komputery dla bibliotek"
Zadanie: "Nowoczesna biblioteka w nowoczesnym świecie wirtualnym"
Kwota dofinansowania: 19 918,08 zł

10. Wodociągi Miejskie
Zadanie: wydawanie "Miesięcznika Prowincjonalnego"
Kwota dofinansowania: 15 000 zł

11. AC KONSERWACJA ZABYTKÓW PIOTROWSKI KOSAKOWSKI
Zadanie: wydawanie "Miesięcznika Prowincjonalnego"
Kwota dofinansowania: 10 000 zł

12. Pan Czesław Kruk
Zadanie: zakup nowości wydawniczych, wydawanie "Miesięcznika Prowincjonalnego", obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia oraz na inne cele biblioteczne
Kwota dofinansowania: 6 450 zł

13. Program Fundacji Orange "Akademia Orange dla bibliotek"
Zadanie: edukacja i popularyzacja zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek, a w szczególności zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i jej filiach w ramach czytelń internetowych
Kwota dofinansowania: 16 955,63 zł

14. Pan Andrzej Person
Zadanie: obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia
Kwota dofinansowania: 100 zł

15. Pan Jacek Sadłowski
Zadanie: obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia
Kwota dofinansowania: 100 zł

16. Pan Jerzy Cygan
Zadanie: obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia
Kwota dofinansowania: 100 zł

17. Market INTELLIGENCE Zofia Lelakowska
Zadanie: na cele biblioteczne
Kwota dofinansowania: 1 000 zł

1. Wieloletni Program Rządowy "Kultura+", priorytet "Digitalizacja”
Zadanie: Tworzenie pracowni digitalizacji dla Radomskiej Biblioteki Cyfrowej
Kwota dofinansowania: 214 500 zł

2. Program "Akademia Orange dla bibliotek"
Zadanie: edukacja i popularyzacja zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i uzytkowników bibliotek, a w szczególności zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i jej filiach w ramach czytelń internetowych, zakup książek, oprogramowania i gier edukacyjnych.
Kwota dofinansowania: 44 207, 10 zł

3. Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"
Zadanie: Zakup nowości wydawniczych
Kwota dofinansowania: 30 000 zł

4. Dotacja Gminy Miasta Radomia
Zadanie: przygotowanie tablic informacyjnych przy budynku Filii nr 6 i 8 (wkład własny gminy do projektu Termomodernizacja budynku biblioteki publicznej w Radomiu wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
Kwota dofinansowania: 610 zł

5. Pan Czesław Kruk na zakup nowości wydawniczych, wydawanie "Miesięcznika Prowincjonalnego" i na działania związane z promocją czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (konkurs "Mój miś", "Lato w bibliotece", "Noc z Andersenem")
Kwota dofinansowania: 6 895 zł
6. Poland Businness Park na sfinansowanie Nagrody Kulturalnej Miasta Radomia
Kwota dofinansowania: 5 000 zł

7. Pan Michał Szwarc
Kwota dofinansowania: 554 zł

1. Program „Mecenat 2010 - Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”
Zadanie: Radomskie Spotkania z Literaturą
Kwota dofinansowania: 37 500 zł

2. Program "Akademia Orange dla bibliotek"
Zadanie: edukacja i popularyzacja zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i uzytkowników bibliotek, a w szczególności zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i jej filiach w ramach czytelń internetowych, zakup książek, oprogramowania i gier edukacyjnych.
Kwota dofinansowania: 31 773, 30 zł

3. Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"
Zadanie: Zakup nowości wydawniczych
Kwota dofinansowania: 18 000 zł

4. Firma Wydawnictwo Prasowe Adam Jezierski na zorganizowanie „Nocy z Andersenem 2010”
Kwota dofinansowania: 500 zł

5. Pan Czesław Kruk na zakup nowości wydawniczych
Kwota dofinansowania: 3 504, 80 zł

6. Pan Czesław Kruk na wydawanie „Miesięcznika Prowincjonalnego”
Kwota dofinansowania: 2 500 zł

7. Pan Czesław Kruk na działania związane z promocją czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (Zima w bibliotece, Lato w bibliotece, Światowy Dzień Pluszowego Misia)
Kwota dofinansowania: 7 400 zł

1. PO „Promocja czytelnictwa”, priorytet 1: Rozwój księgozbiorów bibliotek
Zadanie: Zakup nowości wydawniczych
Kwota dofinansowania: 19 000

2. PO „Edukacja kulturalna i diagnoza kultury”
Zadanie: Młodzieżowa Akademia Kultury MAK 2009
Kwota dofinansowania: 25 000

3. PO „Literatura i czytelnictwo”
Zadanie: wydawanie Miesięcznika Prowincjonalnego nr 1-6/2009
Kwota dofinansowania: 10 000

4. Dotacja Gminy Miasta Radomia
Zadanie: „32 Radomska Wiosna Literacka”
Kwota dofinansowania: 5 000

5. Firma kratki.pl na zorganizowanie 32. Radomskiej Wiosny Literackiej
Kwota dofinansowania: 500

6. Firma Wydawnictwo Prasowe Adam Jezierski na zorganizowanie „Nocy z Andersenem”
Kwota dofinansowania: 500

7. Porozumienie o partnerskiej współpracy z Browarami Warka – Grupa Żywiec
Zadanie: „Radomska Biblioteka Cyfrowa”
Kwota dofinansowania: 30 000

8. Dotacja Gminy Miasta Radomia
Zadanie zlecone: Otwarty Konkurs o Tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii 2009
Kwota dofinansowania: 7 000

9. Pan Czesław Kruk na zakup nowości wydawniczych
Kwota dofinansowania: 1 000

10. Pan Czesław Kruk na wydawanie „Miesięcznika Prowincjonalnego”
Kwota dofinansowania: 6 500

11. Pan Czesław Kruk na zorganizowanie Młodzieżowej Akademii Kultury MAK 2009
Kwota dofinansowania: 3 000

12. Pan Bernard Gotfryd na druk publikacji regionalnej
Kwota dofinansowania: 4 500

1. PO Herbert, zadanie: VII Jesienna Akademia Literatury – Zbigniew Herbert
 Kwota dofinansowania 8 000 zł.

2. PO Promocja czytelnictwa. Priorytet 2. Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa, zadanie: „Książka w życiu pomaga ... „
Zadanie: promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
Kwota dofinansowania 10.000 zł.

3. PO Promocja czytelnictwa. Priorytet 1. Rozwój księgozbiorów bibliotek
Zadanie: Zakup nowości wydawniczych
Kwota dofinansowania 65 000 zł.

4. PO Mecenat 2008
Zdanie: Digitalizacja zbiorów regionalnych
Kwota dofinansowania 85 000 zł.

5. PO Promocja czytelnictwa. Priorytet 3. Rozwój czasopism kulturalnych,
Zadanie: Wydawanie czasopisma „Miesięcznik Prowincjonalny” nr 1-6/2008 w formie papierowej
Kwota dofinansowania 10 000 zł.

6. Otwarty konkurs ofert na zadania realizowane w dziedzinie kultury ogłoszony przez Gminę Miasta Radomia
Zadanie: Wydawnictwo zwarte: Bernard Gotfryd „Widuje ich w snach. Nowe opowiadania”
Kwota dofinansowania 14 500 zł.

7. Firma ITM Polska na realizację zadania:
Wydawnictwo zwarte: Bernard Gotfryd „Widuję ich w snach. Nowe opowiadania”
Kwota dofinansowania 5 000 zł.

8. Dotacja Gminy Miasta Radomia na realizację zadania zleconego Otwarty Konkurs o Tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii 2008”
Kwota dofinansowania 2 500 zł.

9. Pan Czesław Kruk na zakup zbiorów bibliotecznych
Kwota dofinansowania 1 000 zł.

10. Pan Czesław Kruk na zorganizowanie konkursu plastycznego „Mój Miś” dla dzieci z klas 0-III
Kwota dofinansowania 2 000 zł.

11. Pan Czesław Kruk na zakup serwera dla potrzeb Radomskiej Biblioteki Cyfrowej
Kwota dofinansowania 7 000 zł.

12. Eurodeputowany Zbigniew Kuźmiuk – druk plakatu z okazji 10-lecia „Miesięcznika Prowincjonalnego”
Kwota dofinansowania 1 000 zł.