Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu przedłużyła współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca.

W ramach projektów „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016 oraz Edycja 2017”, a także najnowszego projektu „Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnienie książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących w najnowszym standardzie cyfrowym” oferujemy osobom niewidomym i niedowidzącym możliwość bezpłatnego wypożyczenia do domu elektronicznego odtwarzacza książek mówionych Czytak i wybranych tytułów spośród 2506 cyfrowych książek mówionych. Projekty są dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytak to nowoczesne urządzenie udostępniane czytelnikom biblioteki posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku. Obecnie dzięki obu umowom posiadamy 3 urządzenia. Więcej informacji związanych z wypożyczeniem Czytaka i książek udzielają na miejscu pracownicy Wypożyczalni i Czytelni Zbiorów Multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, ul. Piłsudskiego 12 lub pod numerem telefonu 48 362 67 35 wew. 24.

W ramach projektu "Niewidomi czytają słuchając" realizowanego ze środków PFRON w roku 2020-2021 zostanie nagranych łącznie 260 cyfrowych książek mówionych:

- pierwszą partię książek Stowarzyszenie Larix udostępniło bibliotekom pod koniec września 2020 r. Pakiet zawiera 111 książek; 
- druga partia zostanie udostępniona w marcu 2021 r. 

W ramach II projektu pt. "Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnianie cyfrowych książek mówionych dla osób z dysfunkcją wzroku", realizowanego od 01.01.2020 do 31.03.2021r., powstanie 100 cyfrowych książek mówionych w dwóch etapach:

I etap - to 49 nowe cyfrowe książki mówione, są już dostępne od końca września 2020 r.

II etap - to 51 nowych cyfrowych książek mówionych, które będą dostępne od końca marca 2021 r.

Książki zostały przeczytane przez 29 znanych i lubianych lektorów. Wśród ostatnio nagranych książek 1/3 stanowią publikacje wydane drukiem w latach 2019-2020. Literatura udostępniona osobom niewidomym to najwybitniejsze działa polskie i światowe, książki historyczne, popularnonaukowe i inne.

Regulamin wypożyczania Czytaka

Spis tytułów książek przeznaczonych na Czytaka wg autora - stan na 2 październik 2020 r.

Spis tytułów książek przeznaczonych na Czytaka wg tytułu - stan na 2 październik 2020 r.

Spis tytułów książek przeznaczonych na Czytaka wg sygnatury - stan na 2 październik 2020 r.

collage Small

1895