Przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu działa Oddział w Radomiu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich to organizacja profesjonalna zrzeszająca osoby zainteresowane działalnością bibliotek. Należą do niej bibliotekarze czynni zawodowo i emeryci, osoby związane poprzez swoją działalność ze sprawami dotyczącymi bibliotek oraz studenci bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Łączy przedstawicieli ze wszystkich typów bibliotek: publicznych, szkolnych i pedagogicznych, akademickich, naukowych oraz specjalnych.

Misją SBP jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie tożsamości i ochrona etosu zawodowego bibliotekarzy, integracja środowiska, ale przede wszystkim kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza. SBP wspiera dobre praktyki w bibliotekarstwie, inicjując procesy zmian.

Główną ideą SBP jest tworzenie przestrzeni partnerskiej dla rozwoju bibliotek w społeczeństwie informacyjnym.

Więcej o Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich można znaleźć w pozostałych zakładkach SBP Radom oraz na stronach Zarządu Głównego SBP: www.sbp.pl