1. PO „Promocja czytelnictwa”, priorytet 1: Rozwój księgozbiorów bibliotek
Zadanie: Zakup nowości wydawniczych
Kwota dofinansowania: 19 000

2. PO „Edukacja kulturalna i diagnoza kultury”
Zadanie: Młodzieżowa Akademia Kultury MAK 2009
Kwota dofinansowania: 25 000

3. PO „Literatura i czytelnictwo”
Zadanie: wydawanie Miesięcznika Prowincjonalnego nr 1-6/2009
Kwota dofinansowania: 10 000

4. Dotacja Gminy Miasta Radomia
Zadanie: „32 Radomska Wiosna Literacka”
Kwota dofinansowania: 5 000

5. Firma kratki.pl na zorganizowanie 32. Radomskiej Wiosny Literackiej
Kwota dofinansowania: 500

6. Firma Wydawnictwo Prasowe Adam Jezierski na zorganizowanie „Nocy z Andersenem”
Kwota dofinansowania: 500

7. Porozumienie o partnerskiej współpracy z Browarami Warka – Grupa Żywiec
Zadanie: „Radomska Biblioteka Cyfrowa”
Kwota dofinansowania: 30 000

8. Dotacja Gminy Miasta Radomia
Zadanie zlecone: Otwarty Konkurs o Tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii 2009
Kwota dofinansowania: 7 000

9. Pan Czesław Kruk na zakup nowości wydawniczych
Kwota dofinansowania: 1 000

10. Pan Czesław Kruk na wydawanie „Miesięcznika Prowincjonalnego”
Kwota dofinansowania: 6 500

11. Pan Czesław Kruk na zorganizowanie Młodzieżowej Akademii Kultury MAK 2009
Kwota dofinansowania: 3 000

12. Pan Bernard Gotfryd na druk publikacji regionalnej
Kwota dofinansowania: 4 500