Nagroda Literacka Miasta Radomia przyznawana jest raz na dwa lata za wydawnictwa związane z miastem lub regionem radomskim poprzez tematykę lub osobę autora w dwóch kategoriach:
- książka literacka (np. poezja, proza, dramat, literatura faktu),
- książka naukowa/popularnonaukowa (np. monografie, biografie, opracowania historyczne i inne).

Wartość Nagrody wynosi 10 000 zł w każdej kategorii.

Do Nagrody można zgłaszać książki wydane po raz pierwszy nie wcześniej niż dwa lata wstecz od roku przyznawania Nagrody.

Następna Nagroda Literacka Miasta Radomia przyznawana będzie w 2021 roku.

Książka może być zgłoszona do nagrody tylko raz.

Wniosek o przyznanie Nagrody (na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 406/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dn. 24.09.2012 r.) należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Piłsudskiego 12
26-600 Radom

Do wniosku prosimy dołączyć 6 egzemplarzy książki. Termin zgłaszania książek upływa 30 września roku wręczania Nagrody.

 


 

Laureaci Nagrody Literackiej Miasta Radomia - 2019

Nagrodę w kategorii "Książka literacka" zdobył Ziemowit Szczerek za Siwy dym albo pięć cywilizowanych plemion (Wydawnictwo Czarne, 2018). Nagrodę w kategorii "Książka naukowa/popularnonaukowa" zdobyła Anna Spólna za Dialogi z Mickiewiczem. Aktualizacje tradycji romantycznej w nowej i najnowszej poezji polskiej  (Wydawnictwo UTH, 2018). Nagrodę specjalną za całokształt z uwzględnieniem monografii Radom w latach wojny i okupacji niemieckiej (1939-1945) otrzymał Sebastian Piątkowski (IPN, 2018).

Laureaci Nagrody Literackiej Miasta Radomia - 2017

Nagrodę w kategorii „Książka literacka″ otrzymała Monika Sznajderman za Fałszerzy pieprzu. Opowieść rodzinną (Wyd. Czarne, Wołowiec 2016), w kategorii „Książka naukowa/popularnonaukowa″ Nagrodę zdobył Łukasz Krzyżanowski za pozycję Dom, którego nie było. Powroty ocalonych do powojennego miasta (Wyd. Czarne, Wołowiec 2016). „Nagrodę Osobną″ dla książek nie mieszczących się w poprzednich kategoriach, przyznano Mieczysławowi Szewczukowi za Żyć sztuką. Kolekcja sztuki współczesnej Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, fotografia, obiekty (Wojciech Janik, Muzeum im. J. Malczewskiego, Radom 2016).

Laureaci Nagrody Literackiej Miasta Radomia - 2015

Nagrodę w kategorii książka literacka otrzymał Zbigniew Kruszyński za powieść Kurator, w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa Nagrodę zdobyła Ewa Kołodziejczyk za pozycję  Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza.

Laureaci Nagrody Literackiej Miasta Radomia - 2013

Nagrodę w kategorii książka literacka otrzymał Michał Sobol za Pulsary, w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa Nagrodę zdobył Szczepan Kowalik za Konflikt wyznaniowy w Wierzbicy. Niezależna parafia w polityce władz PRL (1962-1977).

Laureaci Nagrody Literackiej Miasta Radomia - 2011

Nagrodę w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa zdobył Dariusz Kupisz za Rody szlacheckie ziemi radomskiej. Jury nie przyznało nagrody w kategorii książka literacka.

Laureaci Nagrody Literackiej Miasta Radomia - 2009

Nagrodę w kategorii książka literacka otrzymał Bernard Gotfryd za zbiór opowiadań Widuję ich w snach, w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa Nagrodę zdobył Jerzy Sekulski za Encyklopedię Radomia.