Spis treści numeru 5/2015:

 

OD REDAKTORA

Anna Skubisz-Szymanowska

SZKIC

O radomskiej rzeźbie pomnikowej (część trzydziesta dziewiąta) - Stanisław Zbigniew Kamieński

ESEJ

Drabina (część XVII)-Michał Płoski

0 mechanizmach niepamiętania i modzie na pamięć - Stanisław Zbigniew Kamieński

RECENZJA

Poiactwo na kozetce profesora Ledera - Łukasz Prus

ROZMOWA

Sprawiedliwość a prawo - Magdalena Kamieńska

PLASTYKA

O nowych darach Ireneusza Pierzgalskiego - Mieczysław Szewczuk

Obrazy Krzysztofa Mańczyńskiego... - Lidia Ziemińska

GALERIA PROWINCJONALNA

Karol Łukasiewicz

FELIETON

Sopiicowo utracone - Robert Utkowski

RECENZJA

Czarne słońce tropików - Anna Spólna

WYWIAD

Chłopak z radomskich Plant... - Ilona Michalska-Masiarz

POEZJA

Paweł Podlipniak

TEATR

Ludzie o małej duszy... - Krystyna Kasińska

KINO

Prócz tego... - Grzegorz Sasin

MUZYKA

Przepis na muzyczny frument - Krzysztof Majerczyk

WYDARZENIA

70 lat Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego - Jerzy Kutkowski

KRONIKA

lipiec-wrzesień 2015

Zapraszamy do obejrzenia galerii