Nagroda Literacka Miasta Radomia przyznawana jest raz na dwa lata za wydawnictwa związane z miastem lub regionem radomskim poprzez tematykę lub osobę autora w dwóch kategoriach:
- książka literacka (np. poezja, proza, dramat, literatura faktu),
- książka naukowa/popularnonaukowa (np. monografie, biografie, opracowania historyczne i inne).

Wartość Nagrody wynosi 10 000 zł w każdej kategorii.

Do Nagrody można zgłaszać książki wydane po raz pierwszy nie wcześniej niż dwa lata wstecz od roku przyznawania Nagrody.

Następna Nagroda Literacka Miasta Radomia przyznawana będzie w 2017 roku.

Gdy zbliży się czas zgłaszania książek do Nagrody stronie zamieszczone zostaną szczegółowe informacje i regulamin.

Książka może być zgłoszona do nagrody tylko raz.

Wniosek o przyznanie Nagrody (na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 406/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dn. 24.09.2012 r.) należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Piłsudskiego 12
26-600 Radom

Do wniosku prosimy dołączyć 6 egzemplarzy książki.

 


 

Nagroda Literacka Miasta Radomia 2017.

Prosimy o zgłaszanie książek do Nagrody Literackiej Miasta Radomia.

Nagroda przyznawana jest przez Prezydenta Miasta Radomia w cyklu dwuletnim za wydawnictwa związane z miastem lub regionem radomskim poprzez tematykę lub osobę autora w dwóch kategoriach:

  • książka literacka (np. poezja, proza, dramat, literatura faktu),
  • książka naukowa/popularnonaukowa (np. monografie, biografie, opracowania historyczne i inne)...

Laureaci Nagrody Literackiej Miasta Radomia - 2015.

Nagrodę w kategorii książka literacka otrzymał Zbigniew Kruszyński za powieść Kurator, w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa Nagrodę zdobyła Ewa Kołodziejczyk za pozycję  Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza.

Laureaci Nagrody Literackiej Miasta Radomia - 2013.

Nagrodę w kategorii książka literacka otrzymał Michał Sobol za Pulsary, w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa Nagrodę zdobył Szczepan Kowalik za Konflikt wyznaniowy w Wierzbicy. Niezależna parafia w polityce władz PRL (1962-1977).

Laureaci Nagrody Literackiej Miasta Radomia - 2011.

Nagrodę w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa Nagrodę zdobył Dariusz Kupisz za Rody szlacheckie ziemi radomskiej. Jury nie przyznało nagrody w kategorii książka literacka.

Laureaci Nagrody Literackiej Miasta Radomia - 2009.

Nagrodę w kategorii książka literacka otrzymał Bernard Gotfryd za zbiór opowiadań Widuję ich w snach, w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa Nagrodę zdobył Jerzy Sekulski za Encyklopedię Radomia.