Laureaci Nagrody Literackiej Miasta Radomia - 2015.

Nagrodę w kategorii książka literacka otrzymał Zbigniew Kruszyński za powieść Kurator (Wyd. W.A.B., 2014), w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa Nagrodę zdobyła Ewa Kołodziejczyk za pozycję Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza (Wyd. Instytut Badań Literackich PAN, 2015).

 

Zbigniew Kruszyński – urodzony w 1957 r. w Radomiu, prozaik, tłumacz, lingwista, działacz „Solidarności” więziony w latach 1982-1984. Po uwolnieniu wyemigrował z Polski. W latach 1984-2004 mieszkał w Szwecji. Doświadczenia emigracyjne były tematem jego debiutanckiej powieści Schwedenkräuter. W roku 2007 otrzymał nagrodę im. Andrzeja Kijowskiego za zbiór opowiadań Powrót Aleksandra oraz był nominowany do Nagrody Literackiej „Nike”. Zbigniew Kruszyński jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 2015 r. otrzymał poznańską Nagrodę Literacką im. Adama Mickiewicza za całokształt twórczości.

 

 

 

 

 

 

Ewa Kołodziejczyk – urodzona w Radomiu, Absolwentka filologii polskiej UJ (2000); studia magisterskie na lingwistyce stosowanej UW (specjalność tłumaczeniowa, od 2014); doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa polskiego UJ (2005); alumn Collegium Invisibile (1996-2000); laureatka stypendium Rotary International na studia w zakresie antropologii kultury w Southern Oregon University (1998-1999). Prowadzi badania nad amerykańskimi wątkami w twórczości Czesława Miłosza. Autorka jednej monografii, wielu artykułów zamieszczanych w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych oraz recenzji i szkiców interpretacyjnych w periodykach literackich. Uczestniczyła w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Opracowała przypisy do 2 tomów w serii Dzieła zebrane Czesława Miłosza.

Drugiego dnia Targów (20 listopada – piątek) o godz. 10:30 odbędzie się spotkanie ze Zbigniewem KruszyńskimEwą Kołodziejczyk, laureatami tegorocznej Nagrody Literackiej Miasta Radomia. Spotkanie poprowadzi dr hab. Arkadiusz Bagłajewski. Będzie można kupić nagrodzone książki, porozmawiać z ich autorami oraz uzyskać autografy. Zapraszamy na to i pozostałe spotkania.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na Facebooku.

 

 

Skład Jury w roku 2015:

Przewodniczący: dr hab. Arkadiusz Bagłajewski

Członkowie:

  • dr Adam Duszyk
  • Sebastian Równy
  • dr Anna Spólna
  • Michał Sobol
  • Tomasz Tyczyński