1. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia
Podmiot przyznający środki finansowe: Powiat Radomski za pośrednictwem Gminy Miasta Radomia
Zadanie: „Realizacja zadania powiatowej biblioteki publicznej”
Kwota dofinansowania: 161 151 zł

2. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia
Zadanie: "Nagroda Literacka Gombrowicza"
Kwota dofinansowania: 69 000 zł

3. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia na wydatki majątkowe
Zadanie: "Roboty budowlane budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Piłsudskiego etap II"
Kwota dofinansowania: 600 000 zł