1. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia
Podmiot przyznający środki finansowe: Powiat Radomski za pośrednictwem Gminy Miasta Radomia
Zadanie: „Realizacja zadania powiatowej biblioteki publicznej”
Kwota dofinansowania: 158 770 zł

2. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia
Zadanie: "Nagroda Literacka Gombrowicza"
Kwota dofinansowania: 100 000 zł

3. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia
Zadanie: "Nagroda Literacka Miasta Radomia"
Kwota dofinansowania: 80 000 zł

4. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia na wydatki majątkowe
Zadanie: "Roboty budowlane budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Piłsudskiego etap I"
Kwota dofinansowania: 193 530 zł

5. Dotacja celowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zadanie: "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych"
Kwota dofinansowania: 56 660 zł