1. Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"
Zadanie: zakup nowości wydawniczych
Kwota dofinansowania: 100 000

2. Fundacja ORANGE w ramach programu „ORANGE dla bibliotek”
Zadanie: Edukacja i popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i jej filiach w ramach czytelni internetowych
Kwota dofinansowania: 17 439,21

3. Starostwo Powiatowe w Radomiu
Zadanie: realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej
Kwota dofinansowania: 81 770

4. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: „38. Radomska Wiosna Literacka”
Kwota dofinansowania: 10 000

5. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: „X otwarty konkurs o tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii”
Kwota dofinansowania: 5 000

6. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: IV Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych Nagroda Literacka Miasta Radomia
Kwota dofinansowania: 53 000

7. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: wydawanie „Miesięcznika Prowincjonalnego"
Kwota dofinansowania: 2 000

8. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: "Legiony to...piknik historyczny"
Kwota dofinansowania: 6 000

9. Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp.z o.o.
Zadanie: darowizna na działalność biblioteki
Kwota dofinansowania: 14 000

10. Centrum Helen Doron
Zadanie: reklama w „Miesięczniku Prowincjonalnym"
Kwota dofinansowania: 600

11. Rewitalizacja Sp. z o.o.
Zadanie: reklama w „Miesięczniku Prowincjonalnym"
Kwota dofinansowania: 2 000

12. Czesław Kruk - prywatny sponsor
Zadanie: na działalność biblioteki ( w tym 1 670 zł na wydawanie „Miesięcznika Prowincjonalnego" i 1 000 zł za zakup zbiorów bibliotecznych)
Kwota dofinansowania: 15 500

12. Inne osoby prywatne (wpłaty anonimowe)
Zadanie: na działalność biblioteki
Kwota dofinansowania: 1 350