1. PO Herbert, zadanie: VII Jesienna Akademia Literatury – Zbigniew Herbert
 Kwota dofinansowania 8 000 zł.

2. PO Promocja czytelnictwa. Priorytet 2. Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa, zadanie: „Książka w życiu pomaga ... „
Zadanie: promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
Kwota dofinansowania 10.000 zł.

3. PO Promocja czytelnictwa. Priorytet 1. Rozwój księgozbiorów bibliotek
Zadanie: Zakup nowości wydawniczych
Kwota dofinansowania 65 000 zł.

4. PO Mecenat 2008
Zdanie: Digitalizacja zbiorów regionalnych
Kwota dofinansowania 85 000 zł.

5. PO Promocja czytelnictwa. Priorytet 3. Rozwój czasopism kulturalnych,
Zadanie: Wydawanie czasopisma „Miesięcznik Prowincjonalny” nr 1-6/2008 w formie papierowej
Kwota dofinansowania 10 000 zł.

6. Otwarty konkurs ofert na zadania realizowane w dziedzinie kultury ogłoszony przez Gminę Miasta Radomia
Zadanie: Wydawnictwo zwarte: Bernard Gotfryd „Widuje ich w snach. Nowe opowiadania”
Kwota dofinansowania 14 500 zł.

7. Firma ITM Polska na realizację zadania:
Wydawnictwo zwarte: Bernard Gotfryd „Widuję ich w snach. Nowe opowiadania”
Kwota dofinansowania 5 000 zł.

8. Dotacja Gminy Miasta Radomia na realizację zadania zleconego Otwarty Konkurs o Tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii 2008”
Kwota dofinansowania 2 500 zł.

9. Pan Czesław Kruk na zakup zbiorów bibliotecznych
Kwota dofinansowania 1 000 zł.

10. Pan Czesław Kruk na zorganizowanie konkursu plastycznego „Mój Miś” dla dzieci z klas 0-III
Kwota dofinansowania 2 000 zł.

11. Pan Czesław Kruk na zakup serwera dla potrzeb Radomskiej Biblioteki Cyfrowej
Kwota dofinansowania 7 000 zł.

12. Eurodeputowany Zbigniew Kuźmiuk – druk plakatu z okazji 10-lecia „Miesięcznika Prowincjonalnego”
Kwota dofinansowania 1 000 zł.