1. Program „Mecenat 2010 - Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”
Zadanie: Radomskie Spotkania z Literaturą
Kwota dofinansowania: 37 500 zł

2. Program "Akademia Orange dla bibliotek"
Zadanie: edukacja i popularyzacja zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i uzytkowników bibliotek, a w szczególności zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i jej filiach w ramach czytelń internetowych, zakup książek, oprogramowania i gier edukacyjnych.
Kwota dofinansowania: 31 773, 30 zł

3. Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"
Zadanie: Zakup nowości wydawniczych
Kwota dofinansowania: 18 000 zł

4. Firma Wydawnictwo Prasowe Adam Jezierski na zorganizowanie „Nocy z Andersenem 2010”
Kwota dofinansowania: 500 zł

5. Pan Czesław Kruk na zakup nowości wydawniczych
Kwota dofinansowania: 3 504, 80 zł

6. Pan Czesław Kruk na wydawanie „Miesięcznika Prowincjonalnego”
Kwota dofinansowania: 2 500 zł

7. Pan Czesław Kruk na działania związane z promocją czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (Zima w bibliotece, Lato w bibliotece, Światowy Dzień Pluszowego Misia)
Kwota dofinansowania: 7 400 zł