1. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia
Podmiot przyznający środki finansowe: Powiat Radomski za pośrednictwem Gminy Miasta Radomia
Zadanie: „Realizacja zadania powiatowej biblioteki publicznej”
Kwota dofinansowania: 118 770 zł

2. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia
Zadanie: „Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza”
Kwota dofinansowania: 100 000 

3. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia
Zadanie: „41. Radomska Wiosna Literacka″
Kwota dofinansowania: 8 000 zł

4. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia
Zadanie: "Konferencja naukowa i wydawnictwo >>Radomian drogi do Niepodległości<<"
Kwota dofinansowania: 24 000 zł

5. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia na wydatki majątkowe
Zadanie: "Roboty modernizacyjne budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Piłsudskiego"
Kwota dofinansowania: 46 000 zł

6. Dotacja celowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zadanie: "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych"
Kwota dofinansowania: 70 000 zł

7. Dotacja celowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zadanie:"Digitalizacja piśmiennictwa z zasobów parafii Diecezji Radomskiej"
Kwota dofinansowania: 49 920 zł (w tym: 37 440 - wydatki bieżące, 12 480 zł - wydatki inwestycyjne)