1. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: wydanie "Miesięcznika Prowincjonalnego" nr 1/2012
Kwota dofinansowania: 5 000 zł

2. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej
Kwota dofinansowania: 60 000 zł

3. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: wydanie komiksu „Solidarność – droga do wolności”
Kwota dofinansowania: 7 771,50 zł

4. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: wydanie katalogu z wystawy „Piotrówka. Pamięć Rodowodu”
Kwota dofinansowania: 24 647,50 zł

5. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: wkład własny do projektu „Termomodernizacja budynku biblioteki publicznej w Radomiu wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych”
Kwota dofinansowania: 1 220 zł

6. Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego
Zadanie: Tworzenie pracowni digitalizacji dla RBC
Kwota dofinansowania: 19 250,00 zł

7. Program operacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Rozwój infrastruktury kultury"
Zadanie: zakup wyposażenia dla dwóch filii bibliotecznych
Kwota dofinansowania: 90 000 zł

8. Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"
Zadanie: zakup nowości wydawniczych
Kwota dofinansowania: 45 000 zł

9. Program Instytutu Książki realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012 "Kraszewski. Komputery dla bibliotek"
Zadanie: "Nowoczesna biblioteka w nowoczesnym świecie wirtualnym"
Kwota dofinansowania: 19 918,08 zł

10. Wodociągi Miejskie
Zadanie: wydawanie "Miesięcznika Prowincjonalnego"
Kwota dofinansowania: 15 000 zł

11. AC KONSERWACJA ZABYTKÓW PIOTROWSKI KOSAKOWSKI
Zadanie: wydawanie "Miesięcznika Prowincjonalnego"
Kwota dofinansowania: 10 000 zł

12. Pan Czesław Kruk
Zadanie: zakup nowości wydawniczych, wydawanie "Miesięcznika Prowincjonalnego", obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia oraz na inne cele biblioteczne
Kwota dofinansowania: 6 450 zł

13. Program Fundacji Orange "Akademia Orange dla bibliotek"
Zadanie: edukacja i popularyzacja zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek, a w szczególności zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i jej filiach w ramach czytelń internetowych
Kwota dofinansowania: 16 955,63 zł

14. Pan Andrzej Person
Zadanie: obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia
Kwota dofinansowania: 100 zł

15. Pan Jacek Sadłowski
Zadanie: obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia
Kwota dofinansowania: 100 zł

16. Pan Jerzy Cygan
Zadanie: obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia
Kwota dofinansowania: 100 zł

17. Market INTELLIGENCE Zofia Lelakowska
Zadanie: na cele biblioteczne
Kwota dofinansowania: 1 000 zł