Dotacje i darowizny w 2017 roku

 

1. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia
Podmiot przyznający środki finansowe: Powiat Radomski za pośrednictwem Gminy Miasta Radomia
Zadanie: „Realizacja zadania powiatowej biblioteki publicznej”
Kwota dofinansowania: 118 770 zł

2. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia
Zadanie: „Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza″
Kwota dofinansowania: 100 000 zł

3. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa″. Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Podmiot przyznający środki finansowe: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej
Zadanie: zakup nowości wydawniczych
Kwota dofinansowania: 75 000 

4. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia
Zadanie: „Wykonanie inwentaryzacji budynku, ogrodzenia i zieleni oraz koncepcji rozbudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego 12”
Kwota dofinansowania: 60 000 

5. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia
Zadanie: „VI Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych, Nagroda Literacka Miasta Radomia”
Kwota dofinansowania: 55 000 

6. Program operacyjny Partnerstwo dla Książki”
Podmiot przyznający środki finansowe: Fundusz Promocji Kultury (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) za pośrednictwem Instytutu Książki w Krakowie
Zadanie: „VI Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych”
Kwota dofinansowania: 35 000 zł

7. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia
Zadanie: „40. Radomska Wiosna Literacka”
Kwota dofinansowania: 23 000 zł

8. Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia
Zadanie: „Wykonanie sieci LAN w Filii nr 2 MBP”
Kwota dofinansowania: 14 500 zł

9. Darowizna
Podmiot przyznający środki finansowe: pan Czesław Kruk
Zadanie: działalność statutowa Miejskiej Biblioteki Publicznej
Kwota dofinansowania: 2 000 zł