1. Wieloletni Program Rządowy "Kultura+", priorytet "Digitalizacja”
Zadanie: Tworzenie pracowni digitalizacji dla Radomskiej Biblioteki Cyfrowej
Kwota dofinansowania: 214 500 zł

2. Program "Akademia Orange dla bibliotek"
Zadanie: edukacja i popularyzacja zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i uzytkowników bibliotek, a w szczególności zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i jej filiach w ramach czytelń internetowych, zakup książek, oprogramowania i gier edukacyjnych.
Kwota dofinansowania: 44 207, 10 zł

3. Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"
Zadanie: Zakup nowości wydawniczych
Kwota dofinansowania: 30 000 zł

4. Dotacja Gminy Miasta Radomia
Zadanie: przygotowanie tablic informacyjnych przy budynku Filii nr 6 i 8 (wkład własny gminy do projektu Termomodernizacja budynku biblioteki publicznej w Radomiu wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
Kwota dofinansowania: 610 zł

5. Pan Czesław Kruk na zakup nowości wydawniczych, wydawanie "Miesięcznika Prowincjonalnego" i na działania związane z promocją czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (konkurs "Mój miś", "Lato w bibliotece", "Noc z Andersenem")
Kwota dofinansowania: 6 895 zł
6. Poland Businness Park na sfinansowanie Nagrody Kulturalnej Miasta Radomia
Kwota dofinansowania: 5 000 zł

7. Pan Michał Szwarc
Kwota dofinansowania: 554 zł