Wydawnictwa Miejskiej Biblioteki Publicznej

Powroty. Radom

powroty Small

Powroty. Radom - antologia tekstów radomskich twórców wydana z okazji 40. Radomskiej Wiosny Literackiej. W skład książki weszło 11 tekstów autorstwa: Grzegorza Bartosa, Grażyny Jeromin-Gałuszki, Marcina Kępy, Zbigniewa Kruszyńskiego, Anny Litwinek, Wojciecha Pestki, Ewy Podsiadły-Natorskiej, Sebastiana Równego, Ziemowita Szczerka, Jerzego A. Wlazły oraz Krzysztofa Żmudzina, pod redakcją Sebastiana Równego. Wszystkie teksty maja wspólny element, ich akcja rozgrywa się w Radomiu.

Powroty. Radom. Red. Sebastian Równy; [wstęp Ewa Kołodziejczyk]; aut. Grzegorz Bartos i in. Radom: MBP, 2017. – 236 s., fot. oprawa miękka.

Cena:   20 zł
Jak kupić?

Orzełek i reszka

Andrzej Lorenc

orzełek i reszka

Andrzej Lorenc (ur. 1955) w latach 1978-1981 był członkiem Amatorskiego Klubu Filmowego przy Wojewódzkim Domu Kultury we Wrocławiu. W tamtym okresie zrealizował pięć filmów, z których dwa (Leży i czekaPytanie zasadnicze czyli wracając z nadgodzin do wspólnego M-2) były nagradzane na Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Amatorskich POL-8 w Polanicy-Zdroju. Jeden z nich - Krzyżówka (1981) - ze względów cenzuralnych nie został dopuszczony do projekcji konkursowej na tym samym festiwalu. Doczekał się swojej premiery dopiero w 2009 r. na 8. Rybnickiej Prezentacji Filmu Niezależnego „REPEFENE″.

Andrzej Lorenc: Orzełek i reszka. Scenariusz filmu fabularnego (inspirowany wydarzeniami radomskiego Czerwca '76). [Wstęp Sebastian Równy]. Radom: MBP, 2016. - 148 s., oprawa miękka.

Cena: 15 zł
Jak kupić?

Dzieje Klwowa i parafii klwowskiej do roku 1918

D. Kupisz
Z. Lechowicz
S. Piątkowski

Dzieje Klwowa Small

Książka pomyślana została jako panorama dziejów Klwowa, okolicznych miejscowości oraz parafii pw. św. Macieja Apostoła w Klwowie. Jest to pierwsza możliwie pełna monografia wsi - do połowy XIX w. miasta - i miejscowości z obszaru parafii, której jest siedzibą. Dzieje Klwowa i jego okolicy w okresie staropolskim opracował Dariusz Kupisz; historię miasta w okresie zaborów napisał Sebastian Piątkowski. Natomiast Klwów z perspektywy archeologii historycznej został scharakteryzowany przez Zbigniewa Lechowicza. Bogato ilustrowana książka, opatrzona została bibliografią oraz indeksem osób.

Dariusz Kupisz, Zbigniew Lechowicz, Sebastian Piątkowski: Dzieje Klwowa i parafii klwowskiej do roku 1918. [Oprac. Mariusz Kozdrach]. Radom: MBP, ITE-PIB - [Klwów:] parafia św. Macieja Ap., 2015. - 332 s., il., oprawa twarda.

Cena: 50 zł
Jak kupić?

Ich ślady. Kobiety w historii Radomia

ich slady

Książka o historii Radomia i kobietach, które wpłynęły na dzieje miasta. Historia miasta opowiedziana w inny sposób, widziana oczyma kobiet. Narracja kobiet o kobietach, łączy sferę publiczną ze sferą prywatną, prezentuje różne wybory, których dokonywały radomskie bohaterki w warunkach, jakie stworzyła ich epoka.

Jej bohaterkami są: kobiety z dynastii Jagiellonów, które miały wpływ na rozwój miasta, Maria Gajl, Stanisława Wroncka, Maria Kelles-Krauz, Maria Walewska, Teresa Grodzińska, Elżbieta Gałecka (Jackiewiczowa), Helena Stadnicka, Halina Hermanowicz, Halina Krysińska, Bohdana Kijewska, Wanda Polakowska-Szczawińska.

Ich ślady. Kobiety w historii Radomia. Red. Agata Morgan, Anna Skubisz-Szymanowska. - Wyd. 2. popr. Radom: MBP, 2013. – 199 s., il., oprawa twarda.

Cena:   30 zł
Jak kupić?

Trybunał Skarbowy Radomski • Trybunał Skarbowy Koronny

Leon Babiński • Józef Rafacz

trybunal1 150 150

Trybunał Skarbowy Koronny powołany został w 1613 r. i był jedną z najważniejszych instytucji Rzeczpospolitej w czasach przedrozbiorowych. Na miejsce pierwszych i kilku kolejnych obrad wyznaczono Radom i mimo że później obradowano także w innych miastach, w XVII w. zaczęto powszechnie nazywać tę instytucję Trybunałem Skarbowym Radomskim, Trybunałem Radomskim lub „komisją radomską”. Od 1704 r. Trybunał zbierał się wyłącznie w naszym mieście.

Dla uczczenia 400-lecia ustanowienia Trybunału Gmina Miasta Radomia zorganizowała konferencję naukową oraz wznowiła 2 opracowania, jakie poświęcono tej jedynej „centralnej” instytucji państwowej działającej w Radomiu w XVII-XVIII w. Obydwie publikacje, współwydane w 1 tomie, powstały w l. 1923-1924 i są jedynymi całościowymi pracami dotyczącymi Trybunału Radomskiego. Ich dodatkowym atutem jest fakt, że autorzy wykorzystali akta Trybunału, które nie przetrwały II wojny światowej.

Leon Babiński: Trybunał Skarbowy Radomski (Organizacja. Postępowanie). Na podstawie ksiąg Trybunału z lat 1614-1658; Józef Rafacz: Trybunał Skarbowy KoronnyRadom: Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia; MBP, 2013. - 120 s., il., oprawa miękka.

Cena: 18 zł
Jak kupić?

Katalog wystawy

Robert Utkowski

Utkowski

Utkowski szuka, ale jest na dobrym tropie. Tak, trzeba przedefiniować wszystko, wszystko zburzyć, żeby zacząć niemal od zera, od początku. Nie po to, żeby być na czasie. Po to, żeby być mu wbrew. - Audrey Philippe, "The Poet Tribune"

Poezja w wykonaniu Utkowskiego również jest prostą czynnością, niepozbawioną jednak uroku i oczywiście wyposażoną w błogosławioną zdolność porządkowania. - Paweł Kozioł, "Lampa"

...w swoim drugim (a właściwie trzecim) tomie poetyckim [...] zadaje kilka ważnych pytań. O trwałość i wartość złudzeń, o proces naprzemiennego budowania i zrywania więzi ze światem, o cmentarze i lęk przed śmiercią. - Anna Spólna, "Miesięcznik Prowincjonalny"

Robert Utkowski: Katalog wystawy. Radom: MBP, 2013. - 24 s., il., oprawa miękka.

Cena: 40 zł
Jak kupić?

Zamek w Radomiu

Zbigniew Lechowicz

125568 Zamek w Radomiu. Archeologia i architektura. Badania i interpretacje

Drugie wydanie archeologiczno - architektonicznej monografii nieistniejącego już obiektu Nowego Miasta w Radomiu - zamku królewskiego, zostało uzupełnione dwiema rozprawami innych autorów: Marcina Krystka Surowce skalne wybranych detali architektonicznych radomskiego zamku oraz Grzegorza Mazura i Mirosława Przybylskiego Szczątki kostne zwierząt. Decyzja o dołączeniu ich jako aneksy do książki wyniknęła z trudnego dostępu tych cennych opracowań, pozostających w maszynopisach w archiwach różnych ośrodków badawczych. Opis architektury i archeologii zamku został więc znacząco uzupełniony o analizy petrograficzną i archeozoologiczną dając możliwie pełny obraz stanu wiedzy o radomskiej warowni.

Zbigniew Lechowicz: Zamek w Radomiu. Archeologia i architektura - badania i interpretacje. Wyd. 2. Radom: MBP, 2012. - 180 s., il., oprawa twarda.

Cena: 40 zł
Jak kupić?

X Jesienna Akademia Literatury. Tropem Miłosza

XJAL

Wydawnictwo jest zbiorem materiałów pokonferencyjnych cyklu prelekcji popularnonaukowych z cyklu Jesienna Akademia Literatury. Cykl spotkań poświęcono patronowi roku 2011 - Czesławowi Miłoszowi. Prelekcje w czasie X JAL wygłosili: prof. Stanisław Żak, dr Alina Kochańczyk, dr Ewa Kołodziejczyk oraz prof. Marek Zaleski. 

X Jesienna Akademia Literatury: tropem Miłosza. 12 października - 23 listopada 2011. Red. Krystyna Kasińska; [aut. Alina Kochańczyk i in.; wstęp Anna Skubisz-Szymanowska]. Radom: MBP, 2011. - 56 s., il., oprawa miękka.

Cena: 10 zł
Jak kupić?

Dzieje ziemi radomskiej w średniowieczu

Zbigniew Lechowicz

dzieje ziemi radomskiej w średniowieczu

Książka przybliża specyfikę wczesnośredniowiecznego osadnictwa ziemi radomskiej (Terra Radomiensis) na przykładzie kasztelanii skrzyńskiej. Ustalenia autora opierają się na  własnych, wieloletnich badaniach archeologicznych oraz na wnikliwej kwerendzie dostępnych źródeł archiwalnych. Dużym walorem książki jest krytyczne podejście do zastanych opracowań dotyczących podobnych zagadnień oraz monograficzne ujęcie tematu. Bardzo ciekawy, bogaty materiał ikonograficzny: zdjęcia analizowanych obiektów, mapy i profile wykopów.

Zbigniew Lechowicz: Dzieje ziemi radomskiej w średniowieczu. Okręg grodowy w Skrzynnie. Radom: MBP, [2010]. - 208 s., mapy, il., oprawa twarda.

Cena: 40 zł
Jak kupić?

Widuję ich w snach. Nowe opowiadania

Bernard Gotfryd

gotfryd

 

Bernard Gotfryd (1924-2016), pisarz i fotografik żydowskiego pochodzenia. Urodził się i wychował w Radomiu. Aresztowany przez Niemców, z getta trafił do obozu koncentracyjnego na Majdanku, potem do innych obozów. Po okupacji wyemigrował do USA. Był znanym fotografikiem, współpracował z magazynem „Newsweek”. Do Polski przyjechał ponownie w 1983 roku, by dla „Newsweeka” dokumentować wizytę papieża. Wtedy też odbył własną pielgrzymkę do Radomia. Wizyta ta zaowocowała w 1991 r. zbiorem opowiadań „Antoni gołębiarz inne opowiadania o Holocauście”, wydanym w 2005 r. przez Wydawnictwo Dolnośląskie. Rok później Gotfryd ponownie odwiedził Radom. Wkrótce po tej wizycie przekazał 60 swoich prac Muzeum Sztuki Współczesnej, a nowopowstałe opowiadania – do biblioteki. Pod koniec 2008 r. udało się je wydać w pięknej szacie graficznej, w dwujęzycznej, polsko-angielskiej wersji, wzbogacone o fotografie miejsc związanych z pisarzem autorstwa Stanisława Z. Kamieńskiego.

W 2009 roku książka zdobyła NAGRODĘ LITERACKĄ MIASTA RADOMIA w kategorii „Literatura piękna”.

Gotfryd Bernard: Widuję ich w snach : nowe opowiadania. Przeł. Jarosław Włodarski; fot. Stanisław Zbigniew Kamieński. Radom: MBP, 2008. – 184 s., oprawa twarda.

Cena:   20 zł
Jak kupić?

„Biała Seria″

Zygmunt Wojdan

zygmunt wojdan

Książka jest pierwszą i jedyną jak dotąd tak obszerną próbą przedstawienia sylwetki aktora, reżysera, dyrektora i twórcy teatru radomskiego, człowieka nietuzinkowego, który całe życie poświęcił temu, co kochał najbardziej – teatrowi właśnie. Główny zrąb wydawnictwa stanowi opracowanie Danuty Doleckiej. Dzięki życzliwości pani Barbary Wojdan, żony Dyrektora, wzbogacono je o bardzo cenne i niepublikowane jeszcze materiały: dokumenty, wiersze, zdjęcia z archiwum rodzinnego oraz – last but not least – scenariusz widowiska Obrzęd z odręcznymi, roboczymi notatkami reżysera.

Zygmunt Wojdan. Red. Anna Skubisz-[Szymanowska]; [aut. Danuta Dolecka i in.]; oprac. Maria Kaczmarska, Joanna Nagay, Dorota Ważyńska. Radom: MBP, 2007. – 288 s., il., oprawa miękka.

Cena: 20 zł
Jak kupić?

Wanda Polakowska-Szczawińska

wanda polakowska szczawińska

Wanda Polakowska-Szczawińska nie urodziła się w Radomiu, lecz jako dziecko przeprowadziła się wraz z rodziną do tego miasta i właśnie je wspominała najserdeczniej. Tutaj skończyła żeńskie oddziały przy Liceum im. Tytusa Chałubińskiego, tutaj przeżyła pierwszą miłość i wyszła za mąż za Mieczysława Szczawińskiego, syna prezydenta Radomia w latach 1934-1938. Wojna pokierowała jej losem, jak kierowała losami wielu - niezależnie od ich woli. Aresztowana przez Gestapo, okrutnie torturowana, następnie osadzona w kobiecym obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, nie powróciła już do kraju. Pozostała na emigracji, najpierw w Szwecji następnie w Kanadzie. Do Radomia, gdzie pozostała jej rodzina, przyjeżdżała okazjonalnie. Pamiętała o nim również w swej ostatniej woli. Zgodnie z testamentem jej siostra ufundowała sprzęt medyczny dla szpitala przy ul. Tochtermana, wspomogła kościół św. Wacława oraz spowodowała nazwanie jednej z ulic miasta imieniem prezydenta Romana Szczawińskiego. Wiele miejsca w jej życiu zajmowała praca społeczna (m.in. po ogłoszeniu stanu wojennego była sekretarzem i skarbnikiem Komitetu „Pomoc Polsce. Żywność i Leki”). Próbowała również spisywać swoje wspomnienia z okresu okupacji. Tak powstało 8 opowiadań, a te stały się zalążkiem omawianej publikacji, na która złożyły się też listy do przyjaciół, artykuły, które opublikowała na łamach „Wiadomości” londyńskich oraz fragmenty pamiętnika i wiersze. Drugą część stanowią informacje o Wandzie Polakowskiej-Szczawińskiej – przede wszystkim wspomnienia jej przyjaciół. Całość wzbogaca kalendarium życia, bibliografia oraz fotografie pochodzące ze zbiorów rodziny i przyjaciół.

Wanda Polakowska-Szczawińska. Red. Anna Skubisz-[Szymanowska]; wybór i oprac. Maria Kaczmarska i in. Radom: MBP, 2005. – 280 s., il., oprawa miękka.

Cena: 20 zł
Jak kupić?

Jacek Malczewski. Wybór materiałów

jacek malczewski

W 150. rocznicę urodzin oraz 75. rocznicę śmierci malarza wznowiono wydawnictwo podjęte w Kolekcji WBP w 1995 r., które cieszyło się dużym zainteresowaniem, wyprzedano cały nakład. Zawiera wiele cennych materiałów, trudno dostępnych, rozproszonych w starych czasopismach lub wydanych w małych nakładach, ale także nigdzie niepublikowane trzy wiersze malarza urodzonego w Radomiu.

Jacek Malczewski. Wybór materiałów: wydano w 150. rocznicę urodzin i 75. rocznicę śmierci Jacka Malczewskiego. Red. Anna Skubisz-[Szymanowska]; wybór i oprac. Maria Kaczmarska i in. Wyd. 2. zm. i popr. Radom: MBP, 2004. – 216 s., il., oprawa miękka.

Cena: 20 zł
Jak kupić?

Jan Gauze

jan gauze

Wydawnictwo okolicznościowe przygotowane z okazji 25. rocznicy śmierci Jana Gauzego - literata, działacza kultury, wieloletniego prezesa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz Klubu Literackiego w Radomiu. Książka zawiera pozostające dotychczas w rękopisach opowiadania, początek powieści Kolumbowie oraz opracowany przez Gauzego pamiętnik jego syna, lotnika poległego w bitwie o Anglię. Ponadto zamieszczono opowiadania autora publikowane w czasopismach „Poznaj Świat” i „Dookoła Świata” w latach 1956-1960, trudno dziś dostępne. W dziale „Opinie i listy” opublikowana została korespondencja od wydawców, czytelników i literatów kierowana do Jana Gauzego. Wydawnictwo ilustrują barwne reprodukcje rysunków Jana Gauzego z okresu jego pobytu w Brazylii.

Jan Gauze. Red. Anna Skubisz-[Szymanowska]; wybór i oprac. Maria Kaczmarska i in. Radom: WBP, 2003. – 180 s., il., oprawa miękka.

Cena: 20 zł
Jak kupić?

 

Czerwiec '76. Bibliografia

czerwiec 2011 2015 Radom 2016

Roczniki bibliografii Czerwca 1976 r. są próbą uzupełnienia poważnej luki informacyjno-bibliograficznej odnośnie wydawnictw dotyczących radomskiego protestu robotniczego. Z wielu powodów, dziś już natury historycznej, pokaźna część źródeł odnoszących się do tych wydarzeń nie mogła znaleźć się w wydawanych do 1989 r. rocznikach Bibliografii województwa radomskiego. Przedstawiony w bibliografii Czerwca materiał został zebrany po przejrzeniu dostępnych bibliografii, w szczególności obejmujących wydawnictwa drugiego obiegu oraz emigracyjne.

Czerwiec ’76. Bibliografia [za lata 1976-1996]. Oprac. Maria Kaczmarska, Ewa Ukleja. Radom: WBP, 1996. – 48 s., oprawa miękka.

Czerwiec ’76. Bibliografia za lata 1996-2001. Oprac. Maria Kaczmarska, Ilona Michalska-[Masiarz], Dorota Prawda. Radom: MBP, 2001. – 28 s., oprawa miękka.

Czerwiec ’76. Bibliografia za lata 2001-2006. Oprac. Maria Kaczmarska, Ilona Michalska-[Masiarz]. Radom: MBP, 2006. – 24 s., oprawa miękka.

Czerwiec ’76. Bibliografia za lata 2006-2011. Oprac. Maria Kaczmarska; [aut. Bogusław Bek]. Radom: MBP, 2011. – 40 s., il., oprawa miękka.

Czerwiec ’76. Bibliografia za lata 2011-2016. Oprac. Maria Kaczmarska, Dorota Ważyńska. Radom: MBP, 2011. – 32 s., oprawa miękka.

Cena: 27 zł za komplet; 5 zł za 1 z. (zeszyt obejmujący lata 2011-2016 – 7 zł)
Jak kupić?

Bibliografia Województwa Radomskiego

bibliografia 1997 8

Bibliografię opracowano w oparciu o bazy komputerowe Działu Informacyjno-Bibliograficznego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Opisy w bazie sporządzono z autopsji, w oparciu o regionalne dzienniki i czasopisma, stosując duży stopień szczegółowości. Bibliografia rejestruje również wydawnictwa zwarte. Przejęto także opisy z Przewodnika Bibliograficznego i Bibliografii Zawartości Czasopism dotyczące Radomia i Województwa Radomskiego. Bibliografia posiada układ systematyczny. Materiał podzielono na działy, stosując w razie potrzeby poddziały. W poszczególnych działach zastosowano układ alfabetyczny wg haseł autorskich bądź tytułowych. Można również nabyć oddzielnie każdy z tomów - osobiście w siedzibie biblioteki.

Bibliografia województwa radomskiego 1993 Oprac. Maria Kaczmarska, Dorota Prawda, Ewa Ukleja. Radom: MBP, RTN, 1998. - 196 s., oprawa miękka.
Bibliografia województwa radomskiego 1994-1995. Oprac. Maria Kaczmarska, Dorota Prawda, Ewa Ukleja. Radom: MBP, RTN, 2000. - 204 + 34 s., oprawa miękka.
Bibliografia województwa radomskiego 1996. Oprac. Maria Kaczmarska, Dorota Prawda, Ilona Michalska-[Masiarz]. Radom: MBP, 2002. - 148 s., oprawa miękka.
Bibliografia województwa radomskiego 1997-1998. Oprac. Maria Kaczmarska, Dorota Prawda, Ilona Michalska-[Masiarz]. Radom: MBP, 2004. - 192 s., oprawa miękka.

Cena: 20 zł - za komplet 4 woluminów; 5 zł - za 1 wolumin
Jak kupić?

Józef Stompor. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa

stompor 1

Niniejsze zestawienie bibliograficzne zawiera informacje na temat życia i twórczości Józefa Stompora. Zestawienie rejestruje wydawnictwa zwarte, ich fragmenty oraz artykuły z czasopism. Zebrane materiały podzielono na bibliografię podmiotową i przedmiotową. W obrębie bibliografii podmiotowej opisy zostały ujęte w działach: wydawnictwa zwarte, prace drukowane w czasopismach. Natomiast w bibliografii przedmiotowej wydzielono: opracowania ogólne, recenzje poszczególnych utworów, adaptacje radiowe. W obrębie działów zastosowano układ alfabetyczny.

Józef Stompor. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa. Oprac. Maria Kaczmarska, Ewa Ukleja. Radom: WBP, 1998. - 32 s., oprawa miękka.

Wiosenne reminiscencje...

wiosenne okladka

Jubileuszowa publikacja dotycząca Radomskich Wiosen Literackich wydana z okazji XX Wiosny, zorganizowanej w 1997 r.

Wiosenne reminiscencje... Oprac. Danuta Tomczyk, Maria Kośmińska-Wójtowicz; [wstęp Anna Skubisz]. Radom: WBP, 1997. - 64 s., il., oprawa miękka.

Cena: 4 zł
Jak kupić?

Działalność teatralna, literacka i oświatowa Karola Hoffmana w Radomiu w latach 1888-1894

Danuta Tomczyk

Karol Hoffman 1

Danuta Tomczyk: Działalność teatralna, literacka i oświatowa Karola Hoffmana w Radomiu w latach 1888-1894. Radom: WBP, 1995. - 80 s., oprawa miękka.

Cena: 4 zł
Jak kupić?

Leszek Kołakowski. Bibliografia podmiotowo - przedmiotowa

kolakowski

Bibliografia podmiotowo - przedmiotowa dotycząca życia i twórczości Leszka Kołakowskiego została opracowana i wydana z okazji przyznania Profesorowi tytułu Honorowego Obywatela Radomia w 1993 r. W publikacji zestawiono wszystkie wydawnictwa odnoszące się zarówno do osoby Leszka Kołakowskiego, jak i jego prac i działalności popularyzatorskiej.

Leszek Kołakowski (1927-2009) - urodzony w Radomiu jeden z największych współczesnych polskich filozofów, od lat działający w Oksfordzie. Znany szerokiemu gronu telewidzów z prowadzonych programów popularnonaukowych O co pytają nas wielcy filozofowie?. Poza rozwijaniem własnej myśli filozoficznej prowadził badania z zakresu historii filozofii, historiozofii, filozofii religii i historii idei.

Leszek Kołakowski. Bibliografia podmiotowo - przedmiotowa. Oprac. Maria Kaczmarska, Ewa Ukleja. Radom: WBP, 1994. - 68 s., oprawa miękka.

Cena: 1,50 zł
Jak kupić?

Dla serc światło. Wybór wierszy o Janie Pawle II

dla serc światło

Zbiór wierszy został wydany na pamiątkę IV Pielgrzymki Papieża do Polski. Tomik składa się z 76 wierszy 53 autorów. Znaleźli się wśród nich m.in. Juliusz Słowacki, Konstanty Ildefons Gałczyński, Maria Kownacka, i Leopold Lewin. Wiersze ułożono w porządku chronologicznym, według daty ich powstania, lub opublikowania.

Dla serc światło.Wybór wierszy o Papieżu Janie Pawle II. Wybór Mariola Gospodarczyk, Maria Kaczmarska, Maria Kośmińska-Wójtowicz; wstęp Danuta Tomczyk. Radom: WBP, 1991. - 118 s., oprawa miękka z obwolutą.

Cena: 10 zł
Jak kupić?

 

Znani i nieznani ziemi radomskiej

znani 3

znani 2

Znani i nieznani ziemi radomskiej to seria trzech tomów zawierających szkice i sylwetki biograficzne osób tworzących historię regionu. Dla potrzeb publikacji uznano, że za ziemię radomską należy rozumieć obszar - byłego już - województwa radomskiego. Autorzy biogramów poszczególnych postaci przybliżają w nich nie tylko fakty, ale również wskazują na powiązania życia i działalności tych osób z historią i kulturą regionu. W myśl tytułu seria przedstawia rysy biograficzne postaci, których związki z regionem radomskim są dobrze znane, jak również mniej rozpoznawalne w świadomości zbiorowej mieszkańców Radomia i regionu. Pomimo upływających lat seria nadal jest pomocnym kompendium biografii ziemi radomskiej.

Znani i nieznani ziemi radomskiej. T. 1. Red. Czesław Tadeusz Zwolski; [aut. Anna Apanowicz i in.]. Radom: WBP, 1980. - 200 s., il., oprawa miękka - NAKŁAD WYCZERPANY.
Znani i nieznani ziemi radomskiej. T. 2. Red. Czesław Tadeusz Zwolski; [aut. Adam Bednarczyk i in.]. Radom: WBP, 1988. - 340 s., il., oprawa miękka.
Znani i nieznani ziemi radomskiej. T. 3. Red. Czesław Tadeusz Zwolski; [aut. Jerzy Banasiak i in.]. Radom: WBP, 1990. - 410 s., il., oprawa miękka.

Cena: 20 zł - za komplet 2 tomów (bez T.1.); 10 zł - za 1 tom
Jak kupić?

Bibliografia ziemi radomskiej

Maria Kaczmarska

bibliografia ziemi radomskiej 1965 75

Bibliografia ziemi radomskiej jest dwutomowym zestawieniem piśmiennictwa, dotyczącego obszaru, który obejmowało województwo radomskie. Bibliografia retrospektywna objęła publikacje wydane w latach 1945-1975, tj. do roku powołania województwa radomskiego, a dotyczące jego obszaru. Kontynuacją wydawnictwa jest regionalne zestawienie: Bibliografia województwa radomskiego 1976-1999.

Maria Kaczmarska: Bibliografia ziemi radomskiej 1945-1964.  Wstęp Czesław Tadeusz Zwolski. Radom: WBP, 1983. - 164 s., oprawa miękka.
Maria Kaczmarska: Bibliografia ziemi radomskiej 1965-1975.  Wstęp Czesław Tadeusz Zwolski Radom: WBP, 1986. - 237 s., oprawa miękka.

Cena: 2 zł - komplet; 1 zł - 1 wolumin
Jak kupić?

Ex libris bibliotek województwa radomskiego

exlibris bibliotek 1982 Medium

Jubileuszowy album ekslibrisów bibliotek województwa radomskiego został wydany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Radomiu z okazji 60-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Prezentuje graficzne znaki własnościowe - główne i okolicznościowe - bibliotek publicznych ówczesnego województwa. Jest ciekawą pozycją dającą przegląd ekslibrisu ziemi radomskiej, dziś już rzadko spotykanych. Wstęp do albumu napisał Czesław Tadeusz Zwolski - bibliotekarz i regionalista. Grafikę książki - w tym kilka z przedstawionych ekslibrisów - opracował Andrzej Minajew. Swoje praca zaprezentowali m.in. Ewa Bystrowska, Tadeusz Frydler, Marian Grzybowski, Zbigniew Dolatowski, Tadeusz Hajnrych, Wojciech Jakubowski, Zbigniew Kamieński, Aleksander Król, Andrzej Minajew, Janusz Popławski. Egzemplarze jubileuszowego albumu zostały ponumerowane. Jest to więc ciekawa pozycja również dla bibliofilów.

Ex libris bibliotek województwa radomskiego. Red. Danuta Tomczyk; wstęp Czesław Tadeusz Zwolski. Radom: WBP, 1982. - 36 s., il., oprawa miękka.

Cena: 5 zł
Jak kupić?

Pieśń ziemi

piesn ziemi naszej 1

Publikacja Pieśń Ziemi. Materiały informacyjno-metodyczne poświęcone Janowi Kochanowskiemu stanowi materiał wewnętrzny przeznaczony dla bibliotekarzy, mający służyć pomocą w pracy z czytelnikiem na licznych imprezach kulturowo-oświatowych, organizowanych w placówkach bibliotecznych. Zamieszczone w publikacji exlibrisy pochodzą z Ogólnopolskiego Konkursu Graficznego „Jan Kochanowski″.

Pieśń ziemi. Materiały informacyjno-metodyczne poświęcone Janowi Kochanowskiemu. Red. Danuta Tomczyk; aut. Maria Kaczmarska i in. Radom: WBP, 1980.

Współcześni pisarze Kielecczyzny. Informator

współcześni pisarze kielecczyzny

Jeden z pierwszych informatorów encyklopedycznych poświęcony wyłącznie współcześnie tworzącym prozaikom, poetom i publicystom województwa kieleckiego . Informator przedstawia blisko 50 sylwetek ludzi pióra okresu powojennego. Wprowadzenie do przeglądu napisał Tomasz Palacz (1934-2009) – literaturoznawca, wybitny regionalista i działacz kultury ziemi kielecko-radomskiej. Znajdują się w nim charakterystyki wielu twórców związanych w tym okresie z Radomiem i regionem.

Współcześni pisarze Kielecczyzny. Informator. Red. Ludomiła Holtzer, Danuta Tomczyk, Maria Kośmińska; wstęp Tomasz Palacz. Radom: Wydz. OWiK PMRN, MBP, 1973. - 80 s., il., oprawa miękka.

Cena: 10 zł
Jak kupić?

Publikacje innych wydawców dostępne w ofercie sprzedaży

Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795

ser a t 7

Edycja źródeł historycznych dotyczących historii Radomia i w ogóle ziem centralnej Polski w okresie staropolskim jest wciąż zadaniem nie ukończonym. Straty dokumentów w wyniku wojen i wielkich pożarów, jak i niefrasobliwe podejście zarządzających nimi, spowodowały, że obecnie są one w większej części zniszczone lub zaginione. Nie ułatwia to pracy archiwalnej, gubiąc właściwy obraz dziejów tego okresu. Proponowana seria wydawnicza znacząco uzupełnia tę lukę. Zespół historyków pod kierownictwem prof. Dariusza Kupisza zebrał, opracował i przygotował do druku zabytkowe metryki stanu cywilnego, wytworzone w parafiach radomskich w okresie staropolskim. To ambitne przedsięwzięcie wydawnicze podzielono na trzy serie: A: Metryki chrztów, B: Metryki ślubów, C: Metryki zgonów. Każda z serii dzieli zebrany materiał na tomy, obejmujące poszczególne kościoły i roczniki ksiąg metrykalnych.

W bibliotece można kupić następujące woluminy:

Ser. A: Metryki chrztów. T. 7: Kościół św. Jana Chrzciciela 1687-1712. Red. Dariusz Kupisz, oprac. tenże, Jan Orzechowski. Radom: RTN, 2010. – 288 s., oprawa miękka.

Ser. B: Metryki ślubów. T. 2: Kościół św. Jana Chrzciciela 1638-1710. Red. Dariusz Kupisz, oprac. tenże, Grzegorz Fulara. Radom: RTN, 2010. – 164 s., oprawa miękka.

Ser. B: Metryki ślubów. T. 4: Kościół św. Wacława 1701-1795. Red. Dariusz Kupisz, oprac. tenże, Monika Jaglarz, Grzegorz Fulara. Radom: RTN, 2011. – 240 s., oprawa miękka.

Ser. B: Metryki ślubów. T. 5: Kościół św. Jana Chrzciciela 1711-1795. Red. Dariusz Kupisz, oprac. tenże, Grzegorz Fulara. Radom: RTN, 2010. – 208 s., oprawa miękka.

Cena: 85 zł - za komplet; 20 zł - za 1 wolumin; 25 zł - za Ser. A., T. 7.
Jak kupić?

Radomskie Studia Humanistyczne

radomskie studia

Czasopismo naukowe ukazujące się z częstotliwością rocznika. Obejmuje artykuły, napisane z różnych perspektyw, wszystkich nauk humanistycznych. Periodyk podejmuje zagadnienia dotyczące przedmiotowo Radomia i regionu radomskiego. Czasopismo wydaje Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia. Pierwszy tom rocznika ukazał się w 2014 r. (nakład wyczerpany).

Redaguje kolegium: Dariusz Kupisz (red. nacz.), Sebastian Piątkowski (z-ca red. nacz.), Anna Spólna (z-ca red. nacz.), Agata Świątkowska (sekretarz), Mariusz Kozdrach (sekretarz).

W Bibliotece można kupić następujące tomy rocznika:

T. 2: 2015
T. 3: 2016

T. 4: 2017

Cena: 20 zł - za 1 T.
Jak kupić?