Jubileuszowy album ekslibrisów bibliotek województwa radomskiego został wydany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Radomiu z okazji 60-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Prezentuje graficzne znaki własnościowe - główne i okolicznościowe - bibliotek publicznych ówczesnego województwa. Jest ciekawą pozycją dającą przegląd ekslibrisu ziemi radomskiej, dziś już rzadko spotykanych. Wstęp do albumu napisał Czesław Tadeusz Zwolski - bibliotekarz i regionalista. Grafikę książki - w tym kilka z przedstawionych ekslibrisów - opracował Andrzej Minajew. Swoje praca zaprezentowali m.in. Ewa Bystrowska, Tadeusz Frydler, Marian Grzybowski, Zbigniew Dolatowski, Tadeusz Hajnrych, Wojciech Jakubowski, S. Zbigniew Kamieński, Aleksander Król, Andrzej Minajew, Janusz Popławski. Egzemplarze jubileuszowego albumu zostały ponumerowane. Jest to więc ciekawa pozycja również dla bibliofilów.

Ex libris bibliotek województwa radomskiego. Red. Danuta Tomczyk; wstęp Czesław Tadeusz Zwolski. Radom: WBP, 1982. - 36 s., il., oprawa miękka

Cena: 5 zł
Jak kupić?