Spis treści:

2017 2 SmallW pierwszych słowach

Anna Skubisz-Szymanowska

Minął rok

Mariola Turek, Alicja Bożena Śliwa: Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2017.
[Maria Kaczmarska]: Maria Kaczmarska - Bibliotekarz Roku MBP w Radomiu 2017. - rozm. Alicja Bożena Śliwa.

Jubileusz

Mariola Turek, Alicja Bożena Śliwa: 100 lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - obchody w Radomiu.
Danuta Tomczyk: Moje lata w SBP. - rozm. Mariola Turek.
Teresa Majdak: Przeszłość i teraźniejszość radomskiego SBP.
Bożena Starzyńska: Koło SBP przy GBP w Jedlni, gmina Pionki.
Teresa Niewczas: Koło SBP przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Iłży.

Co nowego w SBP?

Mariola Turek, Alicja Bożena Śliwa: Wyborczo w radomskim oddziale SBP.
Mariola Turek, Alicja Bożena Śliwa: Wybory w Okręgu Warszawskim.

Bibliotekarz poleca

Bogumiła Grabowska: Wypożyczalnia Główna.
Maria Kaczmarska: Czytelnia Regionalna.
Izabela Mróz: Z czasopism regionalnych.

Kronika

Ewa Ukleja, Emilian Henryk Wilk

Zaprosili nas

Anna Skubisz-Szymanowska

 

 

Miesięcznik Prowincjonalny

„Miesięcznik Prowincjonalny” to czasopismo o kulturze wydawane przez MBP w Radomiu od 1998 r.

Piszemy w nim o:
* spektaklach teatralnych, muzyce, literaturze, filmie, sztukach plastycznych
* historii Radomia i okolic
* nowościach wydawniczych
* nieznanych dokumentach współczesnych i historycznych

Cena 5 zł

W najnowszym „Miesięczniku Prowincjonalnym"...

Bibliotekarz Radomski

„Bibliotekarz Radomski” to kwartalnik informacyjno-publicystyczny wydawany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu od 1993 r. Na jego łamach omawiane są problemy radomskiego środowiska bibliotekarskiego. Czasopismo umożliwia  przepływ informacji, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Stąd wśród materiałów, jakie najczęściej publikowane są w kwartalniku, odnajdziemy artykuły dotyczące spraw zawodowych, sprawozdania ze zjazdów, konferencji, seminariów, pomoce metodyczne, np. konspekty lekcji bibliotecznych czy scenariusze wystaw, przeglądy nowości wydawniczych oraz kronikę wydarzeń bibliotecznych.

Czasopismo redaguje zespół w składzie:

Anna Skubisz-Szymanowska - redaktor naczelna,
Alicja Bożena Śliwa - sekretarz redakcji oraz
Maria Kaczmarska, Teresa Majdak, Ilona Michalska-Masiarz, Dorota Prawda, Marta Wiktoria Trojanowska. 

Cena: 5 zł/1 z.

 

 Wykaz książek do kupienia:

 

Powroty. Radom

Red. Sebastian Równy; [wstęp Ewa Kołodziejczyk]; aut. Grzegorz Bartos i in. Radom: MPB, 2017. - 236 s., fot.

okładka nowa dobra Small

Powroty. Radom - antologia tekstów radomskich twórców wydana z okazji 40. Radomskiej Wiosny Literackiej. W skład książki weszło 11 tekstów autorstwa: Grzegorza Bartosa, Grażyny Jeromin-Gałuszki, Marcina Kępy, Zbigniewa Kruszyńskiego, Anny Litwinek, Wojciecha Pestki, Ewy Podsiadły-Natorskiej, Sebastiana Równego, Ziemowita Szczerka, Jerzego A. Wlazły oraz Krzysztofa Żmudzina, pod redakcją Sebastiana Równego. Wszystkie teksty maja wspólny element, ich akcja rozgrywa się w Radomiu.

Ze wstępu Ewy Kołodziejczyk:

Czy prozę autorów wywodzących się z tego samego miasta, regionu, [...] z tej samej ziemi, musi coś łączyć? Oczywiście, że nie, choć pewnie można w niej odnaleźć ślad pewnego archetypowego doświadczenia: pierwszego zapamiętanego krajobrazu, będącego źródłem lub punktem odniesienia dla wszystkich kolejnych, pierwszego zestawu kolorów, zapachów, dźwięków, smaków i kształtów, tworzących miejscowe sensorium i zmysłową formę świata, która niekiedy pozostaje - lub jest odrzuconym czy podświadomie wypieranym pryzmatem późniejszego postrzegania rzeczywistości. [...]

Cena: 20 zł

Jak kupić?

Bibliografia
Województwa Radomskiego
1993 - 1998


bibliografie wojewodztwa

 

 

Komplet czterech tomów Bibliografii Województwa Radomskiego za lata 1993 - 1998. Bibliografię opracowano w oparciu o bazy komputerowe Działu Informacyjno-Bibliograficznego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Opisy w bazie sporządzono z autopsji, w oparciu o regionalne dzienniki i czasopisma, stosując duży stopień szczegółowości. Bibliografia rejestruje również wydawnictwa zwarte. Przejęto także opisy z Przewodnika Bibliograficznego i Bibliografii Zawartości Czasopism dotyczące Radomia i Województwa Radomskiego. Bibliografia posiada układ systematyczny. Materiał podzielono na działy, stosując w razie potrzeby poddziały. W poszczególnych działach zastosowano układ alfabetyczny wg haseł autorskich bądź tytułowych. Można również nabyć oddzielnie każdy z tomów - osobiście w siedzibie biblioteki.

Cena: 20 zł
Jak kupić

Ekslibris
Bibliotek
Województwa Radomskiego


exlibris bibliotek 1992 Medium

 "Ekslibris Bibliotek Województwa Radomskiego"został wydany w 60 rocznicę powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu.
Katalog zawiera ekslibrisy bibliotek województwa radomskiego.

  ex 2 Medium

Dla serc światło.
Wybór wierszy o Janie Pawle II

wiersze o papiezu okladka Small

Zbiór "Dla serc Światło. Wybór wierszy o Janie Pawle II" został wydany w związku z IV Pielgrzymką Papieża do Polski. W tomiku znalazło się 76 wierszy 53 autorów. Wiersze ułożono w porządku chronologicznym, wg daty ich powstania, lub opublikowania.

Działalność Karola Hoffmana w Radomiu


Karol Hoffman 1 Small

 
"Działalność teatralna, literacka i oświatowa Karola Hoffmana w Radomiu w latach 1888 - 1894" autorstwa Danuty Tomczyk jest pozycją biograficzna poświęconą postaci Karola Hoffmana - zasłużonego dla Radomia działacza, jednak mało znanego w obecnych czasach.

Jan Gauze

 gauze

Wydawnictwo okolicznościowe przygotowane z okazji 25 rocznicy śmierci Jana Gauzego - literata, działacza kultury, wieloletniego prezesa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz Klubu Literackiego w Radomiu. Książka zawiera pozostające dotychczas w rękopisach opowiadania, początek powieści „Kolumbowie" oraz opracowany przez Gauzego pamiętnik jego syna, lotnika poległego w bitwie o Anglię. Ponadto zamieszczono opowiadania autora publikowane w czasopismach „Poznaj Świat" i „Dookoła Świata" w latach 1956-1960, trudno dziś dostępne. W dziale „Opinie i listy” opublikowane zostały listy od wydawców, czytelników i literatów kierowane do Jana Gauzego. Wydawnictwo ilustrują barwne reprodukcje rysunków Jana Gauzego z okresu jego pobytu w Brazylii.

Cena: 20 zł
Jak kupić

Bernard Gotfryd
"Widuję ich w snach"

 

gotfryd

Gotfryd Bernard: Widuję ich w snach : nowe opowiadania
Wyd. Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu, 2008
184 s., il., oprawa twarda
Bernard Gotfryd, pisarz i fotografik żydowskiego pochodzenia, urodził się w Radomiu w 1924 roku. Tu spędził dzieciństwo. Aresztowany przez Niemców, z radomskiego getta trafił do obozu koncentracyjnego na Majdanku, potem do innych obozów. Po okupacji wyemigrował do USA. Jest znanym fotografikiem, współpracował z magazynem „Newsweek”. Do Polski przyjechał ponownie w 1983 roku, by dla „Newsweeka” dokumentować wizytę papieża. Wtedy też odbył własną pielgrzymkę do Radomia. Wizyta ta zaowocowała w 1991 r. zbiorem opowiadań „Antoni gołębiarz inne opowiadania o Holocauście”, wydanym w 2005 r. przez Wydawnictwo Dolnośląskie. Rok później Gotfryd ponownie odwiedził Radom. Wkrótce po tej wizycie przekazał 60 swoich prac Muzeum Sztuki Współczesnej, a nowopowstałe opowiadania – do biblioteki. Pod koniec 2008 r. udało się je wydać w pięknej szacie graficznej, w dwujęzycznej, polsko-angielskiej wersji, wzbogacone o fotografie miejsc związanych z pisarzem autorstwa Stanisława Zb. Kamieńskiego.
W 2009 roku książka zdobyła NAGRODĘ LITERACKĄ MIASTA RADOMIA w kategorii "Literatura piękna".

Cena: 20 zł
Jak kupić

Ich ślady.
Kobiety w historii Radomia

 

ich slady

Ich ślady. Kobiety w historii Radomia / redakcja Agata Morgan i Anna Skubisz-Szymanowska. - Wyd. 2 popr. Radom: Miejska Biblioteka Publiczna, 2013197, [2] s. : il., oprawa twarda
Książka o historii Radomia i kobietach, które wpłynęły na historię miasta. Historia miasta opowiedziana w inny sposób, widziana oczyma kobiet. Narracja kobiet o kobietach, łączy sferę publiczną ze sferą prywatną, prezentuje różne wybory, których dokonywały radomskie bohaterki w warunkach, jakie stworzyła ich epoka.
Jej bohaterkami są: kobiety z dynastii Jagiellonów, które miały wpływ na rozwój miasta, Maria Gajl, Stanisława Wroncka, Maria Kelles-Krauz, Maria Walewska, Teresa Grodzińska, Elżbieta Gałecka (Jackiewiczowa), Helena Stadnicka, Halina Hermanowicz, Halina Krysińska, Bohdana Kijewska, Wanda Polakowska-Szczawińska.
Zainteresowanie książką było tak duże, że w niecałe dwa lata został wyczerpany nakład wydania pierwszego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników, w 2013 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu zdecydowała się po raz drugi wydać poprawioną książkę Ich ślady.

Cena: 30 zł
Jak kupić

Leszek Kołakowski.
Bibliografia.

 

kolak1

 "Leszek Kołakowski. Bibliografia podmiotowo - przedmiotowa" została opracowana przez Marię Kaczmarską i Ewę Ukleję. Zestawienie rejestruje wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism. Zebrane materiały podzielono na bibliografię podmiotową i przedmiotową. W obrębie bibliografii podmiotowej zestawiono wydawnictwo zwarte, prace publikowane w czasopismach, antologie, prace zamieszczające utwory Leszka Kołakowskiego, recenzje, wywiady, wypowiedzi, tłumaczenia oraz wstępy, przedmowy i prace redakcyjne. W obrębie bibliografii przedmiotowej wydzielono opracowania ogólne, recenzje poszczególnych utworów, oraz dedykacje. Korzystanie z bibliografii ułatwia zamieszczony na początku wykaz czasopism i ich skrótów oraz wykaz stosowanych skrótów.

Księgi Metrykalne
Kościołów Radomskich
1591-1795

 

collage Small

Książka "Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591 - 1795" Seria A, tom VII obejmuje 1450 wyciągów z metryk chrztów parafii św Jana Chrzciciela z lat 1678 - 1712. Ten, oraz pozostałe tomy serii do nabycia również w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, ul. Piłsudskiego 12.

Cena: 20 zł
Jak kupić

Zbigniew Lechowicz
„Dzieje ziemi radomskiej"

 

lechowicz dzieje

Lechowicz Zbigniew: Dzieje ziemi radomskiej w średniowieczu : okręg grodowy w Skrzynnie
Radom : Miejska Biblioteka Publiczna, [2010]
208 s. : il.
Książka przybliża wczesnośredniowieczną specyfikę osadniczą regionu radomskiego (Terra Radomiensis) na przykładzie badań kasztelanii skrzyńskiej. Ustalenia autora opierają się na wynikach własnych, wieloletnich archeologicznych badań terenowych oraz na szerokiej kwerendzie dostępnych źródeł. Bardzo ciekawy, bogaty materiał ikonograficzny: zdjęcia analizowanych obiektów, mapy i profile wykopów.

Cena: 20 zł
Jak kupić

Jacek Malczewski

 

malczewski

 Jacek Malczewski : wybór materiałów pod redakcją Anny Skubisz. Wyd. 2 poprawione i zmienione Wyd. Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu, 2004220 s. : il.
W 150. rocznicę urodzin oraz 75. rocznicę śmierci malarza wznowiono wydawnictwo wydane w Kolekcji WBP w 1995 roku, które cieszyło się dużym zainteresowaniem, wyprzedano cały nakład. Zawiera wiele cennych materiałów, trudno dostępnych, rozproszonych w starych czasopismach lub wydanych w małych nakładach, ale także nigdzie niepublikowane trzy wiersze malarza urodzonego w Radomiu.

Cena: 20 zł
Jak kupić

Pieśń Ziemi

 

piesn ziemi naszej 1 Small

Publikacja "Pieśń Ziemi. Materiały informacyjno-metodyczne poświęcone Janowi Kochanowskiemu" stanowi materiał wewnętrzny przeznaczony dla bibliotekarzy, mający służyć pomocą w pracy z czytelnikiem na licznych imprezach kulturowo-oświatowych, organizowanych w placówkach bibliotecznych. Zamieszczone w publikacji exlibrisy pochodzą z Ogólnopolskiego Konkursu Graficznego "Jan Kochanowski".

Wanda Polakowska-Szczawińska

 

polakowszka

Wanda Polakowska-Szczawińska
Pod red. Anny Skubisz
Radom: Miejska Biblioteka Publiczna, 2005. - 280 s. : il.
Wanda Polakowska-Szczawińska nie urodziła się w Radomiu, lecz jako dziecko przeprowadziła się wraz z rodziną do tego miasta i właśnie je wspominała najserdeczniej. Tutaj skończyła żeńskie oddziały przy Liceum im. Tytusa Chałubińskiego, tutaj przeżyła pierwszą miłość i wyszła za mąż za Mieczysława Szczawińskiego, syna prezydenta Radomia w latach 1934-1938. Wojna pokierowała jej losem, jak kierowała losami wielu - niezależnie od ich woli. Aresztowana przez Gestapo, okrutnie torturowana, następnie osadzona w kobiecym obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, nie powróciła już do kraju. Pozostała na emigracji, najpierw w Szwecji następnie w Kanadzie. Do Radomia, gdzie pozostała jej rodzina, przyjeżdżała okazjonalnie. Pamiętała o nim również w swej ostatniej woli. Zgodnie z testamentem jej siostra ufundowała sprzęt medyczny dla szpitala przy ul. Tochtermana, wspomogła kościół św. Wacława oraz spowodowała nazwanie jednej z ulic miasta imieniem prezydenta Romana Szczawińskiego. Wiele miejsca w jej życiu zajmowała praca społeczna (m.in. po ogłoszeniu stanu wojennego była sekretarzem i skarbnikiem Komitetu „Pomoc Polsce. Żywność i Leki"). Próbowała również spisywać swoje wspomnienia z okresu okupacji. Tak powstało 8 opowiadań, a te stały się zalążkiem omawianej publikacji, na która złożyły się też listy do przyjaciół, artykuły, które opublikowała na łamach „Wiadomości" londyńskich oraz fragmenty pamiętnika i wiersze. Drugą część stanowią informacje o Wandzie Polakowskiej-Szczawińskiej - przede wszystkim wspomnienia jej przyjaciół. Całość wzbogaca kalendarium życia, bibliografia oraz fotografie pochodzące ze zbiorów rodziny i przyjaciół.
Cena: 20 zł
Jak kupić

Radomskie Studia Humanistyczne.
T. 2

 

radomskie studia

Radomskie Studia Humanistyczne. Tom 2, czasopismo naukowe wydawane przez Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia. Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Dariusz Kupisz. Znajdują się w nim artykuły dotyczące historii, archeologii, literatury naszego miasta i regionu oraz przybliżające sylwetki ludzi związanych z Radomiem.

Cena: 20 zł
Jak kupić

Radomskie Studia Humanistyczne.
T. 3

RSH tom III

Radomskie Studia Humanistyczne. Tom 3, czasopismo naukowe wydawane przez Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia. Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Dariusz Kupisz. Znajdują się w nim artykuły dotyczące historii, archeologii, literatury naszego miasta i regionu oraz przybliżające sylwetki ludzi związanych z Radomiem.

Cena: 20 zł
Jak kupić

 Józef Stompor. Bibliografia

 

stompor 1 Custom

 

"Józef Stompor. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa", opracowanie: Maria Kaczmarska, Ewa Ukleja Niniejsze zestawienie bibliograficzne zawiera informacje na temat życia i twórczości Józefa Stompora. Zestawienie rejestruje wydawnictwa zwarte, ich fragmenty oraz artykuły z czasopism. Zebrane materiały podzielono na bibliografię podmiotową i przedmiotową. W obrębie bibliografii podmiotowej opisy zostały ujęte w działach: wydawnictwa zwarte, prace drukowane w czasopismach. Natomiast w bibliografii przedmiotowej wydzielono: opracowania ogólne, recenzje poszczególnych utworów, adaptacje radiowe. W obrębie działów zastosowano układ alfabetyczny. Pozycję tę można również nabyć w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, ul. Piłsudskiego 12.

 Totus tuus - cały twój

 

totus 1 Custom

Totus Tuus - Cały Twój" jest pozycją wydaną w związku z IV pielgrzymką Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski. Ogłoszono Konkurs Graficzny na Exlibris. W niniejszej publikacji zaprezentowano exlibrisy wyróżnione i nagrodzone

Trybunał Skarbowy Radomski

 

trybunał

Babiński Leon: Trybunał Skarbowy Radomski (Organizacja. Postępowanie). Na podstawie ksiąg Trybunału z lat 1614-1658; Rafacz Józef: Trybunał Skarbowy Koronny
Radom: Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia; Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu, 2013. - 120 s., il.
Trybunał Skarbowy Koronny powołany został w 1613 r. i był jedną z najważniejszych instytucji Rzeczpospolitej w czasach przedrozbiorowych. Na miejsce pierwszych i kilku kolejnych obrad wyznaczono Radom i mimo że później obradowano także w innych miastach, w XVII w. zaczęto powszechnie nazywać tę instytucję Trybunałem Skarbowym Radomskim, Trybunałem Radomskim lub „komisją radomską”. Od 1704 r. Trybunał zbierał się wyłącznie w naszym mieście.
Dla uczczenia 400-lecia ustanowienia Trybunału Gmina Miasta Radomia zorganizowała konferencję naukową oraz wznowiła 2 opracowania, jakie poświęcono tej jedynej „centralnej” instytucji państwowej działającej w Radomiu w XVII-XVIII w. Obydwie publikacje, współwydane w 1 tomie, powstały w l. 1923-1924 i są jedynymi całościowymi pracami dotyczącymi Trybunału Radomskiego. Ich dodatkowym atutem jest fakt, że autorzy wykorzystali akta Trybunału, które nie przetrwały II wojny światowej.

Cena: 18 zł
Jak kupić

Zygmunt Wojdan

 

wojdan

Zygmunt Wojdan pod redakcją Anny Skubisz Wyd. Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu, 2007288 s. : il.
Książka jest pierwszą i jedyną jak dotąd tak obszerną próbą przedstawienia sylwetki aktora, reżysera, dyrektora i twórcy teatru radomskiego, człowieka nietuzinkowego, który całe życie poświęcił temu, co kochał najbardziej - teatrowi właśnie. Główny zrąb wydawnictwa stanowi opracowanie Danuty Doleckiej. Dzięki życzliwości pani Barbary Wojdan, żony Dyrektora, wzbogacono je o bardzo cenne i niepublikowane jeszcze materiały: dokumenty, wiersze, zdjęcia z archiwum rodzinnego oraz - last but not least - scenariusz widowiska „Obrzęd” z odręcznymi, roboczymi notatkami reżysera.

Cena: 20 zł
Jak kupić

Współcześni pisarze Kielecczyzny.
Informator

 

kielce 1

"Współcześni pisarze Kielecczyzny" pod redakcją Ludmiły Holtzer, Danuty Tomczyk i Marii Kośmińskiej przedstawia dość wyczerpująco prozaików i poetów o większym dorobku twórczym, którzy pochodzą, lub są z wiązani z Kielecczyzną. Pominięto natomiast pisarzy ludowych, oraz z niewielkimi odstępstwami, krytyków literackich, publicystów. autorów literatury wspomnieniowej i naukowej. Sylwetki pisarzy przedstawiono w układzie alfabetycznym. Każdy opis składa się z krótkiej informacji biograficznej i spisu samodzielnie wydanych utworów do 1970 roku.

Znani i nieznani ziemi radomskiej.
Tom III

 

znani i nieznani Topm II okladka Small

"Znani i nieznani ziemi radomskiej. Tom III" zawiera zbiór 120 biogramów osób związanych i zasłużonych dla ziemi radomskiej. Są wśród nich przedstawiciele wszystkich środowisk społecznych, zawodowych i twórczych, od luminarzy nauki po twórców ludowych. Zaprezentowane w niniejszym tomie sylwetki zostały ujęte w układzie alfabetycznym. Zawierają zwartą informację biograficzną, a także wykaz źródeł i literatury przedmiotu.

Jak kupić książkę lub czasopismo?

Biblioteka pomaga rozwijać i zaspokajać potrzeby czytelnicze mieszkańców naszego miasta. Prowadzi również działalność wydawniczą. Wydaliśmy i posiadamy w sprzedaży m.in. bibliografie ziemi radomskiej, monografie poświęcone historii ziemi radomskiej oraz znanym i mniej znanym, lecz równie ważnym twórcom związanym z regionem. Jesteśmy również wydawcą dwóch czasopism - „Miesięcznika Prowincjonalnego” oraz „Bibliotekarza Radomskiego”.

Kupić można zarówno bieżące, jak i archiwalne numery "Miesięcznika Prowincjonalnego" i "Bibliotekarza Radomskiego"...