Książka pomyślana została jako panorama dziejów Klwowa, okolicznych miejscowości oraz parafii pw. św. Macieja Apostoła w Klwowie. Jest to pierwsza możliwie pełna monografia wsi - do połowy XIX w. miasta - i miejscowości z obszaru parafii, której jest siedzibą. Dzieje Klwowa i jego okolicy w okresie staropolskim opracował Dariusz Kupisz; historię miasta w okresie zaborów opisał Sebastian Piątkowski. Natomiast Klwów z perspektywy archeologii historycznej został scharakteryzowany przez Zbigniewa Lechowicza. Książka została opatrzona licznymi ilustracjami, bibliografią oraz indeksem osób.

Dariusz Kupisz, Zbigniew Lechowicz, Sebastian Piątkowski: Dzieje Klwowa i parafii klwowskiej do roku 1918. [Oprac. Mariusz Kozdrach]. Radom: MBP, ITE-PIB - [Klwów:] parafia św. Macieja Ap., 2015. - 332 s., il., oprawa twarda

Cena: 50 zł
Jak kupić?