Zbigniew Lechowicz

Książka przybliża specyfikę wczesnośredniowiecznego osadnictwa w ziemi radomskiej (łac.Terra Radomiensis) na przykładzie kasztelanii skrzyńskiej. Ustalenia autora opierają się na  własnych, wieloletnich badaniach archeologicznych oraz na wnikliwej kwerendzie dostępnych źródeł archiwalnych. Dużym walorem książki jest krytyczne podejście do zastanych opracowań dotyczących podobnych zagadnień oraz monograficzne ujęcie tematu. Bardzo ciekawy, bogaty materiał ikonograficzny: zdjęcia analizowanych obiektów, mapy i profile wykopów.

Zbigniew Lechowicz: Dzieje ziemi radomskiej w średniowieczu. Okręg grodowy w Skrzynnie. Radom: MBP, [2010]. - 208 s., mapy, il., oprawa twarda

Cena: 40 zł
Jak kupić?