Leon Babiński • Józef Rafacz

Trybunał Skarbowy Koronny powołany został w 1613 r. i był jedną z najważniejszych instytucji Rzeczpospolitej w czasach przedrozbiorowych. Na miejsce pierwszych i kilku kolejnych obrad wyznaczono Radom i mimo że później obradowano także w innych miastach, w XVII w. zaczęto powszechnie nazywać tę instytucję Trybunałem Skarbowym Radomskim, Trybunałem Radomskim lub „komisją radomską”. Od 1704 r. Trybunał zbierał się wyłącznie w naszym mieście.

Dla uczczenia 400-lecia ustanowienia Trybunału Gmina Miasta Radomia zorganizowała konferencję naukową oraz wznowiła 2 opracowania, jakie poświęcono tej jedynej „centralnej” instytucji państwowej działającej w Radomiu w XVII-XVIII w. Obydwie publikacje, współwydane w 1 tomie, powstały w l. 1923-1924 i są jedynymi całościowymi pracami dotyczącymi Trybunału Radomskiego. Ich dodatkowym atutem jest fakt, że autorzy wykorzystali akta Trybunału, które nie przetrwały II wojny światowej.

Leon Babiński: Trybunał Skarbowy Radomski (Organizacja. Postępowanie). Na podstawie ksiąg Trybunału z lat 1614-1658; Józef Rafacz: Trybunał Skarbowy Koronny. Radom: Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia; MBP, 2013. - 120 s., il., oprawa miękka

Cena: 18 
Jak kupić?