Bibliotekarz Radomski
Miesięcznik Prowincjonalny
„Miesięcznik Prowincjonalny” to czasopismo o kulturze wydawane przez MBP w Radomiu od 1998 r.

Piszemy w nim o:
* spektaklach teatralnych, muzyce, literaturze, filmie, sztukach plastycznych
* historii Radomia i okolic
* nowościach wydawniczych
* nieznanych dokumentach współczesnych i historycznych

Cena 5 zł

W najnowszym „Miesięczniku Prowincjonalnym"...


Więcej informacji o "Miesięczniku ..." znajdziecie tu:
http://www.facebook.com/miesiecznikprowincjonalny

 

 

 

Numery archiwalne „Miesięcznika Prowincjonalnego":

2016:

nr 6

nr 5

nr 4

♦ nr 2/3

nr1

2015:

nr6

nr5

nr4

nr3

nr2

nr1