Spis treści numeru 2-3/2016:

 

OD REDAKTORA

Anna Skubisz-Szymanowska

CZTERDZIEŚCI LAT PO CZERWCU '76

Redakcja

SZKIC

Być albo nie być tam dziś - Stanisław Zbigniew Kamieński

ESEJ

Czerwiec '76 - wywrotowe powtórzenie- Agata Morgan

LITERATURA

„Tam czas się zatrzymał". Literackie obrazy Czerwca '76 - Anna Spólna

FELIETON

Czerwiec plecień - Robert Utkowski

PLASTYKA

Droga do wolności prowadziła przez Radom - Mieczysław Szewczuk
Czerwiec '76 w kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu - Lidia Ziemińska

GALERIA PROWINCJONALNA

Radomski czerwiec

KINO

Uwertura - Grzegorz Sasin

FOTOREPORTAŻ

Stowarzyszenie „Radomski Czerwiec '76" - Stanisław Zbigniew Kamieński

PROZA

Na ścieżkach zdrowia - Teresa Opoka

Z KART HISTORII

Diament w mozaice - Piotr Turzyński
Na plebanii w Pelagowie - Jerzy Kutkowski

KRONIKA

luty - maj 2016

Zapraszamy do obejrzenia galerii