Spis treści numeru 3/2015:

 

OD REDAKTORA

Anna Skubisz-Szymanowska

GRANDFRONT

Wyróżnienie dla „MP"

SZKIC

O radomskiej rzeźbie pomnikowej (część trzydziesta siódma) - Stanisław Zbigniew Kamieński

ESEJ

Drabina (część XV) - Michał Płoski

RECENZJA

Młodego Józefa Tischnera „niewielkie pomieszanie klepek" - Łukasz Prus

PLASTYKA

O albumie Jacek i Rafał Malczewscy - Mieczysław Szewczuk

Dialog warsztatu z cyfrą po raz drugi w Radomiu - Lidia Ziemińska

Wykorzystajmy-To-Co-Już-Mamy... - Anna Kacprzak

GALERIA PROWINCJONALNA

Adam Nowaczyk

WYWIAD

Jestem przede wszystkim czytelnikiem... - Ilona Michalska-Masiarz

WYDARZENIA

Rozmowy z kobietami. 38. Radomska Wiosna Literacka - Martyna Bielińska

FELIETON

Lato. Bo będzie za późno - Robert Utkowski

POEZJA

Robert Utkowski

TEATR

Ciesz się tym, co masz... - Krystyna Kasińska

KINO

Widziadła i maski - Grzegorz Sasin

Z KART HISTORII

Idzie... - Marta Wiktoria Trojanowska

W walce z Moskalami i... cholerą - Janusz Wieczorek

PRO MEMORIA

Tadeusz Wydra

KRONIKA

kwiecień-maj 2015

Zapraszamy do obejrzenia galerii