Spis treści numeru 4/2015:

 

OD REDAKTORA

Anna Skubisz-Szymanowska

SZKIC

O radomskiej rzeźbie pomnikowej (część trzydziesta ósma) - Stanisław Zbigniew Kamieński

ESEJ

Drabina (część XVI) - Michał Płoski

Kino i nie-miejsca - Jerzy Stachowicz

Myśleć życie w czasie marnym - Łukasz Prus

RECENZJA

Kropka, czas przeszły i coś pomiędzy - Anna Spólna

FELIETON

Inne przestrzenie - Robert Utkowski

PLASTYKA

Senne stacyjki i miasteczka... - Lidia Ziemińska

O sztuce wizji „innych przestrzeni" - Mieczysław Szewczuk

GALERIA PROWINCJONALNA

Artur Wąsowicz

WYWIAD

Z Andrzejem Wajdą rozmawiają - Stanisław Zbigniew Kamieński, Agata Morgan, Mieczysław Szewczuk

TEATR

Jan Kochanowski? A kto to taki? - Krystyna Kasińska

KINO

Nigdzie i wszędzie - Grzegorz Sasin

MUZYKA

Mijagi - brzmienie niezależności - Krzysztof Majerczyk

WYDARZENIA

Muzeum Katedralne w Radomiu - Jerzy Kutkowski

Z KART HISTORII

Kłamstwo! - Marta Wiktoria Trojanowska

PRO MEMORIA

Klony Kuderowicza... - Wiesław Chudoba

KRONIKA

czerwiec 2015

Zapraszamy do obejrzenia galerii