Spis treści numeru 6/2015:

 

OD REDAKTORA

Anna Skubisz-Szymanowska

SZKIC

O radomskiej rzeźbie pomnikowej (część czterdziesta) - Stanisław Zbigniew Kamieński

ESEJ

Drabina (część XVIII)-Michał Płoski

RECENZJA

Człowiek na wahadle nowoczesności - Łukasz Prus

Frenk znaczy obcy - Anna Spólna

PLASTYKA

Batik - zapomniana technika - Lidia Ziemińska

W stulecie śmierci Józefa Brandta - Mieczysław Szewczuk

Malarze z kręgu Arsenału... - Jacek Antoni Zieliński

Notatki z Kijowa- Michał Płoski

GALERIA PROWINCJONALNA

Stanisław Zbigniew Kamieński

FELIETON

A ni ma - Robert Utkowski

KINO

Obrazy i słowa - Grzegorz Sasin

WYDARZENIA

V Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych... - Ilona Michalska-Masiarz

Z KART HISTORII

A gdyby tak poszukać i tego dzieciaka? - Marta Wiktoria Trojanowska

Cenotaf z Jasieńca - Jerzy Kutkowski

PRO MEMORIA

Wojciech Fangor i jego obrazy w Radomiu - Mieczysław Szewczuk

KRONIKA

październik-listopad 2015

Zapraszamy do obejrzenia galerii