Spis treści numeru 2-3/2016:

 

OD REDAKTORA

Anna Skubisz-Szymanowska

CZTERDZIEŚCI LAT PO CZERWCU '76

Redakcja

SZKIC

Być albo nie być tam dziś - Stanisław Zbigniew Kamieński

ESEJ

Czerwiec '76 - wywrotowe powtórzenie- Agata Morgan

LITERATURA

„Tam czas się zatrzymał". Literackie obrazy Czerwca '76 - Anna Spólna

FELIETON

Czerwiec plecień - Robert Utkowski

PLASTYKA

Droga do wolności prowadziła przez Radom - Mieczysław Szewczuk
Czerwiec '76 w kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu - Lidia Ziemińska

GALERIA PROWINCJONALNA

Radomski czerwiec

KINO

Uwertura - Grzegorz Sasin

FOTOREPORTAŻ

Stowarzyszenie „Radomski Czerwiec '76" - Stanisław Zbigniew Kamieński

PROZA

Na ścieżkach zdrowia - Teresa Opoka

Z KART HISTORII

Diament w mozaice - Piotr Turzyński
Na plebanii w Pelagowie - Jerzy Kutkowski

KRONIKA

luty - maj 2016

Zapraszamy do obejrzenia galerii

SPIS CZASOPISM REGIONALNYCH ZE ZBIORÓW
MBP W RADOMIU
WYDANYCH DO 1945 ROKU

 

DOSTĘPNYCH W RADOMSKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ
(zobacz i wyszukaj czasopisma w RBC - KLIK)

 

1. ADRIA - Jednodniówka

1938

2. BRZASK

1926 nr 9

1927 nr 12, 14, 15

1928 nr 16, 17, 18, 19, 20

1929 nr 21, 22, 23, 24, 25, 26

1930 nr 27, 28, 29, 30, 31

1931 nr 32, 33, 34

1934 nr 28, 29, 30

1935 nr 31, 32

1936 nr 34, 35, 36

1939 nr 49

3. BRZASK: RADOMSKI TYGODNIK OBRAZKOWY

1916

1917

4. DZIENNIK POWSZECHNY

1945 nr 1-10, 12-18, 19-83, 85-122, 124, 130-181, 183-203, 227

5. DZIENNIK RADOMSKI

1940 nr 1-255

1941 nr 1-303

1942 nr 1-303

1943 nr 1-100-102, 104, 106, 109, 112-114, 116-119, 124, 126, 128, 130, 136, 145, 157, 159, 166, 167, 168, 170-171, 173-180, 190-191, 193-196, 201, 203-204, 210-211, 214-216, 219, 222, 224, 229-231, 233, 234, 245, 247, 257, 260, 262, 269, 272-280, 282-286, 291, 293-297, 299, 300, 301, 304

1944 (nr 157-159 jako „Kurier Kielecki”): nr 1-82, 82a-87, 89-121, 123-136, 138-172, 174, 176, 179, 181, 185, 211, 233, 245, 249, 275, 277, 281

6. DZIENNIK RADOMSKI - KURIER KIELECKI

1944 nr 284-285, 298, 300

1945 nr 1

7. DZIENNIK ROZPORZĄDZEŃ GENERALNEGO GUBERNATORA DLA OKUPOWANYCH POLSKICH OBSZARÓW

1940 nr 22-27

8. DZIENNIK URZĘDOWY GUBERNI RADOMSKIEJ

1826 nr 1-52

1851 nr 1-52

1854 nr 1-52

9. DZIENNIK URZĘDOWY GUBERNI - DODATEK 1849

10. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISARIATU LUDOWEGO NA POWIAT RADOMSKI

1919 nr 1-8, 10, 11

11. DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. SANDOMIERSKIEGO

1826

12. DZIEŃ DOBRY ZIEMI RADOMSKIEJ

1936 nr 339

1937 nr 162, 239

1938 nr 79, 97, 98, 120, 126, 154-155, 186-187, 216, 249, 267, 273, 275-276, 280, 294, 298, 303, 328

1939 nr 22, 40, 44

13. DZIESIĘCIOLECIE SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE LUDOWEJ

1926

14.  EXPRESS PORANNY

1935 nr 20, 38-44, 49, 55, 116, 118, 123, 125, 130, 131

1937 nr 32

1938 nr 116, 118, 165, 172, 173, 174, 217, 218, 220, 234, 297

15. FILARETA

1926 nr 2, 8, 10

1927 nr 1

1934 nr 2

16. GAZETA KIELECKA

1918 nr 2-8, 10, 11, 13-15, 17, Dod. Nadzwyczajny, 36, 92-94, 154, 159, 160, 179, 180, 186-189

17. GAZETA RADOMSKA

1885 nr 53, 54, 71-79

1888 nr 1-7-9, 11-13, 15-62, 63, 63 (c.d. nr), 64-76, 78, 80-92, 94-104

1889 nr 1-9, 10, 10 (c.d. nr), 11-104

1890 nr 1-61, 62, 62 (c.d. nr), 63-102

1894 nr 9, 10, 13-23, 24-41, 50, 52-55, 61-63, 65-77

1895 nr 1

1898 nr 65-87, 90, 92, 93, 94

1915 nr 61

1917 nr 21

18.  GAZETA RADOMSKA : TYGODNIK NARODOWY

1934 nr 25, 7

1935 nr 11a, 12, 13a, 14, 15, 18, 19a, 20b

1937 nr 9

1938 nr 22, 39, 40, 47, 48, 51

1939 nr 4, 21

19. GAZETA WARSZAWSKA PORANNA

1926

20. GŁOS KIELECKI

1936 nr 7/8

1939 listopad - maj

21. GŁOS MARIACKI

1931 nr 1

22. GŁOS MŁODEJ WSI

1934 nr 1, 2, ¾

1937 nr 5

1938 nr 5

23. GŁOS ROBOTNICZY - JEDNODNIÓWKA W.O.K.R.P.P.S.

1926

24.  GŁOS ZIEMI RADOMSKIEJ (wcześniej RADOMSKI BIULETYN INFORMACYJNY)

1945 nr 50-72, 75-84

25. GŁOSY SZTUBACKIE - SZTUBACKIE GŁOSY

1935 nr 1, 2, 1, 2, 3

1936 nr 4, 5, 6, 1(9), 2(10)

1937 nr 3(11), 5(12), 1(13), 2(14)

1938 nr 3(15), 4(16), 5(17), 1(18), 2(19)

1939 nr 3(20), 4(21)

1945 nr 1 (23)

1946 nr 2 (24)

26. ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY

1936 - nr 153

27. JEDNODNIÓWKA BYŁYCH WYCHOWANEK SEMINARIUM NAUCZYCIELSKIEGO W MARIÓWCE

1938

28. JEDNODNIÓWKA PAŹDZIERNIKOWA

1918

29. JUBILAT

30. KIELECKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI

1929 nr 1-15

1937 nr 1-28

31. KRONIKA DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ

1915 nr 1-4, 6/11, 12

1916 nr 1-6, 7/8, 9-12

1921 nr 1, 2/3, 4-7, 8/9, 10/11, 12

1922 nr 1-5, 6/7, 8-12

1925 nr 1-6, 7/8, 9-12

1938 nr 1-12

1941 nr 3,4

1942 nr 2/10

32. KU SŁOŃCU

1927 nr 1-4

1928 nr 5-10, 1-4

1929 nr 5-10

1929 nr 1-3

1930 nr 4-9, 1-4

1931 nr 1, 2, 5-10

 

1932 nr 3, 3[4]

33. KURIER KIELECKI

1943 nr 93

1944

34. KURIER RADOMSKI

1939 nr 1-30

1940 nr 1-26

35. KURIER WARSZAWSKI DODATEK NADZWYCZAJNY

29.10.1914

36. MITTEILUNGSBLATT - Wydawnictwo Informacyjne Izby Przemysłowo Handlowej dla Dystryktu Radomskiego

1940 nr 1-9, 11

1941 nr 1-24

1942 nr 1/2, 4-10, 11/12, 13-15

37. NA SZEROKIM ŚWIECIE

1930 nr 33

38. NA SZKOLNEJ ŁAWIE

1937

39. NAPRZÓD : JEDNODNIÓWKA ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW „NAPRZÓD”

1924 nr 1

40. NASZ TYGODNIK : DODATEK ILUSTROWANY „SŁOWA”

1924 nr 4, 16

41. NASZE DROGI: DWUTYGODNIK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZY : DODATEK DO ZIEMI RADOMSKIEJ

1933 nr 1

42. NASZE DROGI : ORGAN NAUCZYCIELSTWA SZKÓŁ POWSZECHNYCH POWIATU RADOMSKIEGO

1927 Spis treści rocznika, nr 1-7

1928 Nr Jubileuszowy + nr 1-10

1929 Spis treści rocznika, nr 1-10

1930 Spis treści rocznika, nr 1-10

1931 nr 1-4

43. NASZE PISMO : CZASOPISO GIMNAZJUM PAŃSTWOWEGO IM. DR T. CHAŁUBIŃSKIEGO

1929 nr 1-2

44. ODRODZENIE

1921 nr 43

1922 nr 11, 14, 15, 17, 18

45. OKÓLNIK

1928 nr 1-11

46. OPINJA : NIEZALEŻNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY

1928 nr 116,123

1929 nr 159

47. PROMIEŃ

1928/29 nr 1/2, 3, 4, 5/6, 7/8, 10/1

48. PRZEGLĄD SEJMIKOWY : URZĘDOWY ORGAN SEJMIKU RADOMSKIEGO

1924 nr 15-33, 36-51

1925 nr 1-34, 36-50

1926 nr 1-51

1927 nr 1-51

1928 nr 1-52

1929 nr 1-42

1930 nr 1-23

1931 nr  3-14

49.  RADOMIANIN

1922 nr 1-6

50.  RADOMSKI BIULETYN INFORMACYJNY

1945 nr 15-23, 25-27, 30, 33-36, 38-45, 47-49 od nr 50 zmiana nazwy na GŁOS ZIEMI RADOMSKIEJ nr 50-72, 75-84

51. RADOSTOWA

1937

52. ROBOTNIK

1938 nr 242

53. SPRAWY ROLNICZE WOJEWÓDZTWA KIELECKIEGO (Dodatek tygodniowy do „Opinji”)

1929 nr 1,2,3,5

54. SŁOWO

1923 nr 30, 250, 265

1926 nr 125, 127, 277, 286

1928 nr 79, 186

1929 nr 53, 54, 55, 84, 121, 217, 218, 222

1930 nr 52, 85-92, 113, 121,145, 149, 150, 151, 154-163, 181-199, 205, 207, 233-236

55. SŁOWO RADOMSKIE I KIELECKIE

1923 nr 1-175, 177-225, 227-252, 254-267, 269, 271-273, 275, 280, 281-284

56. SPOŁEM

1928

57. ŚWIT

1945 nr 1-29/30

58. TYGODNIK RADOMSKI

1933 nr 2, 4, 6, 7, 9

1934 nr 1-17 + nr Szkolnictwo radomskie

59. WIADOMOŚCI RADOMSKIE

1930 nr 3

60. WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

1931 nr 6-7

61. WISŁA : CZASOPISMO TYGODNIOWE

1871 nr 1

62. ZIEMIA KIELECKA

1918

63. ZIEMIA RADOMSKA

1928 nr 40, 44, 74, 77

1930 nr 3, 84

1931 nr 1 - 162, 164-221, 223-245, 247-299

1932 nr 2-114,116-293, 295-299

1933 nr 1-5, 8-70, 73-100, 102-141, 143-278, 280-296

1934 nr 1-298

64. ZWIĄZEK : DWUTYGODNIK POŚWIĘCONY SPRAWOM STOWARZYSZENIA PRACOWNIKÓW POLAKÓW

1919 nr 1, 7, 8

65. ŻAGWIE : MIESIĘCZNIK LITERACKI

1938 nr 1

66. ŻYCIE ROBOTNICZE

1924 nr 12

1927 nr 5, 21, 22,

1928 nr 26

1933 nr 9, 17, 18, 20, 24, 26, 28-30, 32-37, 38-44, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 65a, 66, 67, 68

1934 nr 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15-21, 23-25, 27,29, 31-33, 35-42, 44-46, 48, 49, 52, 54-61, 63-67

1935 nr 1, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 64

1936 nr 4, 5, 7, 10, 11, 18, 23, 50

1945 nr 1, 3-25, 27, 29-37

 

 

Spis treści numeru 1/2016:

 

OD REDAKTORA

Anna Skubisz-Szymanowska

SZKIC

O radomskiej rzeźbie pomnikowej (część czterdziesta pierwsza) - Stanisław Zbigniew Kamieński

ESEJ

Drabina (część XIX) - Michał Płoski

RECENZJA

O zrywaniu nici tradycji - Łukasz Prus

DWUGŁOS:

Izrael oczami Hłaski i Waisera - Elżbieta Zawodnik
Takie powroty też są możliwe - Marta Wiktoria Trojanowska

PLASTYKA

„Dream" Julity Malinowskiej... - Lidia Ziemińska

GALERIA PROWINCJONALNA

Od punktu do punktu, linia za linią - Jacek Waltoś

ROZMOWA:

To jest moja pasja... - Ilona Michalska-Masiarz

POEZJA

Michał Sobol

FELIETON

Sen o szpadzie? - Robert Utkowski

TEATR

Wysoka cena niespełnionych marzeń - Krystyna Kasińska

KINO

Carpe Diem - Grzegorz Sasin

MUZYKA

Klasyka przez jazzowy pryzmat - Krzysztof Majerczyk

Z KART HISTORII

Beze mnie czas nie istnieje... - Marta Wiktoria Trojanowska

Proboszcz z Borkowic - Jerzy Kutkowski

KRONIKA

grudzień 2015 - styczeń 2016

Więcej

 

Spis treści numeru 1/2016:


Anna Skubisz-Szymanowska: W pierwszych słowach

MINĄŁ ROK


Anna Skubisz-Szymanowska: W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu

Ewa Ukleja: W bibliotekach samorządowych powiatu radomskiego

WYDARZENIA


Bożena Starzyńska: Nowa biblioteka w Jedlińsku wita czytelników

Anna Skubisz-Szymanowska: Kino z historią

Alicja Holender: MAK 2015

Kinga Olbromska-Miłosz: Świat bajek Walta Disneya

Dariusz Wróbel: Filip Springer Show

DZIAŁAMY (NIE)PROWINCJONALNIE


Jadwiga Romanowska: Nauka i zabawa w 3D

Jadwiga Romanowska: Spotkanie mikołajkowe w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skaryszewie

Anna Dobrzańska: Baba Jaga w bibliotece w Kowali

Elżbieta Siczek, Patrycja Malik: "Prywaciarze..." w Goździe

BIBLIOTEKA POLECA:


Bogumiła Grabowska: Wypożyczalnia Główna

Katarzyna Siudzińska: Wypożyczalnia dla dzieci

Marcin Minda: Czytelnia Ogólna

Maria Kaczmarska: Czytelnia Regionalna

Joanna Nagay: Z czasopism Regionalnych

KRONIKA

Marzena Berlińska, Ewa Ukleja

ZAPROSILI NAS

Anna Skubisz-Szymanowska

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii

W latach 2006-2009 kierownik agendy uczestniczył w pracach Zarządu Głównego Sekcji Fonotek SBP.

W 2007 r. podczas Pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek, Fonoteka wczoraj, dziś i jutro, 11-12 maja 2007 został wygłoszony komunikat o Czytelni Muzycznej i Zbiorów Multimedialnych MBP w Radomiu oraz jej zbiorach - reklama agendy na forum ogólnopolskim (prezentacja z pokazem zdjęć).

W dniach 14-15 listopada 2008 r., z inicjatywy Sekcji Fonotek SBP, przy czynnym udziale Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu w roli współorganizatora, odbyła się w Radomiu II Ogólnopolska Konferencja Fonotek „Chrońmy dziedzictwo fonograficzne”. W gmachu radomskiej książnicy spotkali się nie tylko bibliotekarze z całego kraju, ale też naukowcy i producenci by dyskutować o problemach fonografii. Główną ideą konferencji było wyeksponowanie znaczenia i szeroko rozumianej potrzeby ochrony dziedzictwa fonograficznego w Polsce, a wspólne spotkanie umożliwiło zaprezentowanie prac dokonanych w tej dziedzinie oraz dyskusję nad działaniami, które warto podjąćw najbliższej przyszłości. Poruszane również były aspekty związane z prawem autorskim.

5 listopada 2009 w Gdańsku kierownik agendy uczestniczył w III Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek (prowadzenie sesji).

 

Powrót do artykułu Wypożyczalnia i Czytelnia Zbiorów Multimedialnych

Czytelnikami Filii 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu były przede wszystkim osoby niewidome i niedowidzące, emeryci, renciści oraz wszyscy chętni do skorzystania z oferty audiobooków lub powieści nagranych na kasety magnetofonowe.

Czytelnia Muzyczna i Zbiorów Multimedialnych była miejscem chętnie odwiedzanym przez czytelników. Poprzez takie inicjatywy jak tematyczne słuchanie płyt w grupach dyskusyjnych czy inspirowanie do wspólnych wyjazdów na koncerty muzyczne przyczyniała się do swoistej integracji i wzrostu liczby miłośników muzyki w naszym mieście. Przyciągała też miłośników filmów.

Nowo utworzona agenda kontynuuje działalność wyżej wymienionej filii i agendy. Obsługuje dotychczasowych czytelników, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących.

Powrót do artykułu Wypożyczalnia i Czytelnia Zbiorów Multimedialnych

powrót do artykułu Organizacja

 

 

 

 

Dział Informatyki

Kierownik: Teresa Majdak
starszy kustosz
ul. Piłsudskiego 12
26-600 Radom
pok. 18
tel. 48 362 67 35 wew. 29
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Do głównych zadań działu należy:

1) Utrzymywanie w sprawności sieci komputerowej:
b) bieżące administrowanie siecią
c) opracowywanie i wdrażanie systemu bezpieczeństwa sieci
d) nadzór nad strukturą fizyczną sieci, dokonywanie stosownych zmian i adaptacji, kontrola parametrów
e) monitorowanie funkcjonowania i obciążenia sieci
f) utrzymywanie dysków sieciowych (porządkowanie, kompresja)
2) Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zainstalowanych w MBP systemów informatycznych, w tym:
a) aktualizacja i konserwacja używanego oprogramowania
b) dokonywanie przeinstalowań, zmian lokalizacji i konfiguracji oprogramowania
c) planowanie i bieżąca obsługa przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa danych
d) Instalowanie, konfigurowanie i testowanie zakupionego sprzętu

3) Instalowanie, konfigurowanie i testowanie nowego oprogramowania

4) Planowanie rozbudowy i unowocześniania systemów informatycznych i związanych z tym zakupów oprogramowania, sprzętu i szkolenia pracowników z uwzględnieniem ogólnego rozwoju informatyki. Dobór optymalnych rozwiązań programowych i sprzętowych

5) Dbanie o legalność zainstalowanych programów, gromadzenie i właściwe przechowywanie nośników dystrybucyjnych

6) Utrzymywanie w sprawności i konserwacja posiadanego sprzętu komputerowego

7) Współpraca z dostawcami usług internetowych, utrzymywanie kont poczty e-mail, załatwianie spraw związanych z teletransmisją danych i wykorzystaniem Internetu

8) Dokonywanie zakupów (lub zlecanie działowi administracji) i rozprowadzanie materiałów eksploatacyjnych (nośników, taśm, tonerów itp.)

9) Prowadzenie szkoleń pracowników biblioteki, udzielanie porad i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów z obsługą komputerów

10) Tworzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji w zakresie działalności; w szczególności dokumentacji struktury logicznej i fizycznej sieci komputerowej, ewidencji sprzętu i oprogramowania

11) Śledzenie rozwoju informatyki pod kątem możliwości zastosowania w bibliotece

powrót do artykułu Organizacja

 

 

 

 

Dział Księgowości

Główna księgowa: Beata Sułkowska
ul. Piłsudskiego 12
26-600 Radom
pok. 61
tel. 48 362 67 35 wew. 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Do głównych zadań działu należy:

1) Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości Biblioteki i innych funduszy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

2) Bieżąca realizacja zobowiązań i należności

3) Opracowanie planów finansowych i analiz

4) Sporządzanie sprawozdawczości finansowej oraz bilansu instytucji

5) Kontrola dokumentów finansowych

6) Rozliczanie na bieżąco zaliczek, kwitariuszy przychodowych i innych, inwentaryzacji, należności, zobowiązań, materiałów, towarów, druków ścisłego zarachowania, środków trwałych, przedmiotów nietrwałych itp.

7) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora biblioteki dotyczących rachunkowości biblioteki

8) Prowadzenie kasy, druków ścisłego zarachowania, depozytów, subskrypcji

9) Prowadzenie analityki do wszystkich kont syntetycznych jednostki zgodnie z przepisami

10) Naliczanie zaliczek z tytułu podatku dochodowego, bieżące odprowadzanie należności do Urzędu Skarbowego oraz prowadzenie dokumentacji w w/w sprawach

11) Bieżące sporządzanie list płac i innych wynagrodzeń, naliczanie zobowiązań i ich rozliczanie, prowadzenie dokumentacji wszelkiego rodzaju zasiłków oraz rozliczeń z ZUS-em

12) Miesięczne rozliczanie finansowe kawiarni "Ekslibris" oraz magazynu biblioteki

13) Bieżące informowanie dyrekcji o powstałych nieprawidłowościach oraz ich eliminowanie

14) Wydawanie wszelkiego rodzaju zaświadczeń dla pracowników

15) Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników