Radomska Karta Kulturalna to przede wszystkim karta biblioteczna

Nowa nazwa oraz wzór karty bibliotecznej zostały wybrane przez Czytelników na przełomie 2021 i 2022 r. Pretekstem do wprowadzenia karty jest 100-lecie istnienia radomskiej biblioteki. W jubileuszowym – 2022 roku – wymiana dotychczasowych kart bibliotecznych na Radomską Kartę Kulturalną jest bezpłatna. Osoby, które dotychczas nie należały do grona Czytelników MBP w Radomiu – a chciałyby otrzymać Radomską Kartę Kulturalną – muszą zapoznać się z Regulaminem wypożyczeń zbiorów bibliotecznych i wypełnić kartę zapisu w Wypożyczalni Głównej lub dowolnej filii MBP w Radomiu.

Radomska Karta Kulturalna –  karta biblioteczna

Radomska Karta Kulturalna – Partnerzy