Miejska Biblioteka Publiczna
im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu
ul. J. Piłsudskiego 12
26-600 Radom
woj. mazowieckie

tel: 48 36 267 35
e-mail: biblioteka@mbpradom.pl
www.mbpradom.pl

NIP: 948-10-52-474
REGON: 000592590

Konto bankowe:
Bank PEKAO S.A. O/Radom,
ul. Tadeusza Kościuszki 2
26-600 Radom
Nr rachunku: 70 1240 5703 1111 0000 4905 8590