Zapisy do biblioteki

A. Karta biblioteczna

Przed zapisaniem się do biblioteki należy zapoznać się z Regulaminem wypożyczania zbiorów MBP w Radomiu. W Bibliotece Głównej oraz w filiach mogą Państwo, po wypełnieniu papierowego formularza zapisu, otrzymać kartę biblioteczną – Radomską Kartę Kulturalną. Koszt wyrobienia karty to 2 zł. Aby otrzymać kartę, należy zabrać ze sobą:

  • dorośli – dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem,
  • studenci – legitymację studencką lub jw.,
  • uczniowie od 16 roku życia – legitymację szkolną,
  • uczniowie do 16 roku życia – legitymację szkolną oraz rodzica z dowodem osobistym,
  • dzieci w wieku przedszkolnym lub młodsze – rodzica z dowodem osobistym.

B. Karta miejska

Wszystkich Czytelników korzystających z karty miejskiej zachęcamy, by zastąpili nią swoje dotychczasowe karty biblioteczne. To proste – wystarczy zgłosić taki zamiar pracownikowi wypożyczalni, okazując imienną kartę miejską. Po jej autoryzacji, dokonanej przez pracownika biblioteki, nadal można korzystać z oferty bibliotecznej (np. wypożyczać książki), ale karta miejska nie upoważnia do zniżek RKK.

Radomska Karta Kulturalna –  karta biblioteczna

Radomska Karta Kulturalna – Partnerzy