Radom, ul. Piłsudskiego 12
Biblioteka Główna, parter, pok. 15

tel. 48 36 267 35 wew. 16
e-mail: regionalna@mbpradom.pl

Kierownik: Dorota Ważyńska

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek:09:00-19:00
sobota:09:00-15:00
w okresie wakacji –
poniedziałek – piątek:
09:00-17:00

Do podstawowych zadań Działu Informacyjno-Bibliograficznego należą:

 

Świadczenie usług informacyjno-bibliograficznych:

  • pomoc w poszukiwaniu piśmiennictwa na określone tematy ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o regionie (bezpośrednio, telefonicznie, drogą elektroniczną) w oparciu o posiadany księgozbiór, bazy elektroniczne własne i innych bibliotek, zasoby bibliotek cyfrowych i Internetu.
  • informowanie o lokalizacji i zasadach udostępniania potrzebnych materiałów.
  • realizacja kwerend, zapytań wymagających pogłębionych poszukiwań w drukowanych i elektronicznych źródłach informacji.

Opracowanie bibliografii regionalnej

  • Bibliografia stanowi spis piśmiennictwa odzwierciedlającego wszystkie aspekty życia Radomia i regionu
  • Rejestruje: wydawnictwa zwarte i ich fragmenty, artykuły z prasy lokalnej, artykuły o treści regionalnej z prasy ogólnopolskiej, czasopisma jako całość, opisy artykułów elektronicznych
  • Obejmuje piśmiennictwo od 1945 roku.

        Bibliografia bieżąca tworzona jest od 1975 roku. W celu uzupełnienia informacji o źródłach opracowane i wydane drukiem zostały bibliografie retrospektywne „Bibliografia Ziemi Radomskiej 1945-1964” i „Bibliografia Ziemi Radomskiej 1965-1975”. Od 1975 roku, od czasu powstania województwa radomskiego tworzona na bieżąco i wydawana w formie drukowanej była „Bibliografia województwa radomskiego” rejestrująca piśmiennictwo za poszczególne lata.

        Bibliografie w formie książkowej obejmujące piśmiennictwo za lata 1945-1998 prezentowane są w postaci elektronicznej (w formacie PDF) za pośrednictwem Radomskiej Biblioteki Cyfrowej.
Bibliografia Radomia i regionu za lata 1945 – 1998.

         Od 1991 roku bibliografia opracowywana jest komputerowo, dostępna na stronie internetowej w bazie:
Bibliografia Radomia i regionu za lata 1991-2005

         Od 1999 roku (po reformie administracyjnej) pracownicy Działu Informacyjno-Bibliograficznego współtworzą Bibliografię województwa mazowieckiego, rejestrując piśmiennictwo związane tematycznie z Radomiem i regionem radomskim. Bibliografia ta dostępna jest w postaci elektronicznej w dwóch bazach:
Bibliografia województwa mazowieckiego 1999-2005
Bibliografia województwa mazowieckiego 2006-

         Bibliografia województwa mazowieckiego jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą
w odniesieniu do bibliografii narodowej.

         W trakcie przygotowania jest Bibliografia Radomia i regionu do 1945 roku. Baza obejmuje piśmiennictwo do 1945 roku odnoszące się do Radomia
i regionu. Rejestruje głównie artykuły z prasy lokalnej (Gazeta Radomska, Ziemia Radomska), ale także artykuły z prasy ogólnopolskiej tematycznie związane z regionem. Opisy bibliograficzne zawierają link odsyłający do czasopism pełnotekstowych, dostępnych w zasobach Radomskiej Biblioteki Cyfrowej i w zasobach cyfrowych innych bibliotek.

Gromadzenie i udostępnianie źródeł informacyjnych i bibliograficznych w postaci księgozbioru bibliologicznego, bibliografii dziedzin i zagadnień, bibliografii osobowych oraz bibliografii terytorialnych.

Gromadzenie i udostępnianie księgozbioru regionalnego na miejscu w Czytelni Regionalnej

Prowadzenie Wypożyczalni Międzybibliotecznej

W strukturze działu funkcjonuje

Pracownia digitalizacji