Radom, ul. Piłsudskiego 12
Biblioteka Główna, I piętro, pok. 35

tel. 48 36 267 35 wew. 12
e-mail: regionalna@mbpradom.pl

Kierownik: Dorota Ważyńska

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek:09:00-19:00
sobota:09:00-15:00
w okresie wakacji –
poniedziałek – piątek:
09:00-17:00

Rok założenia: 1992
Księgozbiór: 6 896 woluminów książek i 660 czasopism oprawnych (stan na 31 grudnia 2022 r.) Zbiór prasy regionalnej liczy 445 tytułów czasopism bieżących i archiwalnych, zobacz Spis tytułów czasopism ze zbiorów Czytelni Regionalnej i 69 tytułów prasy lokalnej wydanej przed 1945 r., zobacz Spis tytułów czasopism ze zbiorów MBP wydanych przed 1945 r.

Czytelnia oferuje:

  • książki o tematyce regionalnej zasięgiem terytorialnym obejmujące dawne województwo radomskie (tj. powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, radomski, szydłowiecki, zwoleński) oraz wybrane publikacje dotyczące województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego. Wydawnictwa prezentują wszystkie dziedziny piśmiennictwa głównie historię, kulturę i geografię regionu,
  • literaturę piękną (prozę i poezję)autorów mających związek z naszym regionem,
  • kolekcje obejmujące dorobek piśmienniczy twórców związanych z regionem radomskim: m.in. Leszka Kołakowskiego, Jana Kochanowskiego, Walerego Przyborowskiego, Włodzimierza Sedlaka, Oscara Kolberga, Witolda Gombrowicza…
  • bogaty zbiór wydawnictw poświęconych problematyce Czerwca 1976 roku w Radomiu,
  • drukowane bibliografie Radomia i województwa radomskiego za lata 1945-1998, bibliografie tematyczne (Czerwiec’76) oraz osobowe (W. Przyborowski, L. Kołakowski, W. Sedlak, J. Malczewski), dostępne także w formie cyfrowej w Radomskiej Bibliotece Cyfrowej www.bc.radom.pl
  • mapy i przewodniki turystyczne,
  • roczniki statystyczne,
  • dokumenty życia społecznego, m.in. afisze, plakaty, programy imprez, kalendarze, widokówki, zaproszenia, katalogi wystaw itp.
  • czasopisma, gazety lokalne bieżące i archiwalne ukazujące się w Radomiu i regionie, wydawane przez samorządy, stowarzyszenia regionalne, parafie, szkoły, instytucje kultury itp.

Gazety wydane przed 1945 rokiem udostępniamy wyłącznie w formie elektronicznej na stronach Radomskiej Biblioteki Cyfrowej www.bc.radom.pl 

Czytelnicy:

Użytkownicy mogą liczyć na fachową pomoc wykwalifikowanej kadry bibliotekarzy.

Korzystanie z Czytelni Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu jest bezpłatne. Księgozbiór udostępniany jest wyłącznie na miejscu. Aktualny dokument tożsamości jest niezbędny, by móc korzystać z księgozbioru. Zobacz Regulamin Czytelni Regionalnej.

Użytkownicy mogą korzystać z własnego sprzętu komputerowego, skanerów oraz aparatów do wykonywania cyfrowego zapisu obrazów potrzebnych materiałów oraz kserować publikacje wydane po 1945 roku.