Pracowania Digitalizacji

Radom, ul. Piłsudskiego 12
Biblioteka Główna, I piętro, pok. 62

tel. 48 36 267 35 wew. 31
e-mail: rbc@mbpradom.pl

Kierownik sekcji: Michał Iwańczyk

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek:09:00-15:30
sobota: 
w okresie wakacji –
poniedziałek – piątek:
 

Celem Radomskiej Biblioteki Cyfrowej jest zgromadzenie wszystkich dostępnych dokumentów regionalnych, dotychczas rozproszonych, przechowywanych
w wielu bibliotekach, instytucjach, ośrodkach informacji w Radomiu oraz poza Radomiem w jednym miejscu, zapewnienie osobom zainteresowanym powszechnego do nich dostępu poprzez Internet oraz ochrona cennych, starych wydawnictw, często zachowanych w złym stanie, których bezpośrednie udostępnianie grozi całkowitym zniszczeniem.

W pierwszym etapie tworzenia RBC, oprócz dokumentów ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej, zdigitalizowano i zamieszczono na serwerze także czasopisma zgromadzone w Bibliotece Archiwum Państwowego w Radomiu.

Projekt ma charakter otwarty. Mogą do niego przystąpić, w ramach współpracy, wszystkie instytucje kultury, nauki, oświaty, ośrodki informacji zainteresowane
udostępnianiem w Internecie regionaliów. Mile widziane będą też osoby prywatne, które zechcą nam wypożyczyć cenne dokumenty ze zbiorów własnych
w celu wykonania ich kopii cyfrowych oraz zamieszczenia w Internecie. Będziemy wdzięczni za każdą propozycję, która wzbogaci zbiory Radomskiej Biblioteki Cyfrowej i poszerzy wiedzę o Radomiu i regionie.

Obecnie współpracujemy z 58 instytucjami, m. in. z: Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, Biblioteką Pedagogiczną w Radomiu, Kurią Diecezji Radomskiej i jej parafiami, bibliotekami i szkołami z terenu byłego województwa radomskiego i wieloma innymi.

Radomska Biblioteka Cyfrowa działa w oparciu o oprogramowanie dLibra opracowane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

W 2008 roku projekt był finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Mecenat 2008, Gminy Miasta Radomia, oraz Pana Czesława Kruka.

W 2009 r. uzyskano dotację na podstawie Porozumienia o Partnerskiej Współpracy pomiędzy grupą Żywiec – Browary Warka, a Gminą Miasta Radom.

2011 – 2012 r. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała środki na utworzenie Pracowni Digitalizacji w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +
Priorytet „Digitalizacja” finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 233750 zł. Przedsięwzięcie współfinansowały Gmina Miasta Radomia przeznaczając na ten cel kwotę 97000 zł , wkład własny biblioteki 134400 zł.

2013 – 2014 r. dotacja w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura + Priorytet „Digitalizacja” finansowanego przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 208010 zł. Przedsięwzięcie współfinansowały Gmina Miasta Radomia przeznaczając na ten cel kwotę 72600 zł, wkład własny biblioteki 81910 zł.

2018 r. – W ramach programu Kultura cyfrowa otrzymano dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie Digitalizacja piśmiennictwa z zasobów parafii Diecezji Radomskiej, w kwocie 49920,00 zł. Przedsięwzięcie współfinansowała Gmina Miasta Radomia
w kwocie 36700,00 zł