Obrady jury konkursu poetyckiego „17 sylab o wolności”

Obrady jury konkursu poetyckiego „17 sylab o wolności”

Dziś trwały obrady jury ogólnopolskiego konkursu na haiku „17 sylab o wolności”. Konkurs organizowany jest w ramach Free(Ra)dom Festivalu 2024: „Uwolnij (swoją) naturę”.

Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęły łącznie 262 prace (78 – kat. do lat 18 oraz 164 – kat. powyżej lat 18). 20 prac nadeszło po terminie i nie zostały ujęte w ogólnej liczbie.

Komisja konkursowa w składzie: Sebastian Równy (przewodniczący), Marta Trojanowska i Adrian Szary, wyłoniła laureatów i wyróżnionych, których poznamy już 14 czerwca o godz. 18:15.

Wyróżnione i nagrodzone wiersze będą również rozwieszone w formie poetyckiego prania w bibliotecznym ogrodzie.