„Radom opowiedziany na nowo” – konkurs na opowiadanie

„Radom opowiedziany na nowo” – konkurs na opowiadanie

Radom oczami mieszkańców i nie tylko – konkurs na opowiadanie!

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie na opowiadanie inspirowane Radomiem pt: „Radom opowiedziany na nowo”.
Konkurs skierowany jest do pełnoletnich uczestników bez względu na miejsce zamieszkania. Naszym celem jest wyłonienie najciekawszych tekstów z Radomiem w tle – mogą to być wspomnienia związane z tym miastem, prace nawiązujące do historii i kultury Radomia, jak również polemizujące ze stereotypowym myśleniem na temat Radomia.

Nagrodami w konkursie są:
I miejsce  nagroda finansowa w wysokości 4.000 zł brutto
II miejsce – nagroda finansowa w wysokości 2.000 zł brutto
III miejsce – nagroda finansowa w wysokości 1.000 zł brutto

Prace konkursowe należy wysłać na adres: konkursy@mbpradom.pl do dnia 31.05.2023 r.

W temacie wiadomości należy wpisać „Konkurs- Radom opowiedziany na nowo”.
Rozstrzygnięcie nastąpi podczas 45. Radomskiej Wiosny Literackiej (10-14 czerwca).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną. Wszystkie szczegóły dostępne są w Regulaminie:
Regulamin
– Załączniki do regulaminu