Konkurs plastyczny „Bibliotekarka / Bibliotekarz oczami dziecka”

Konkurs plastyczny „Bibliotekarka / Bibliotekarz oczami dziecka”

Biblioteka Osiedlowa (Filia nr 1 MBP w Radomiu, ul. Osiedlowa 9) oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Odział w Radomiu w związku z obchodami XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek organizuje konkurs plastyczny pt.: „Bibliotekarka / Bibliotekarz oczami dziecka.”

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej, której głównym tematem będzie przedstawienie wizerunku bibliotekarki /bibliotekarza w ich „naturalnym środowisku”. (Uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę, wykonaną dowolną techniką w formacie A4)

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
– dzieci z klas 0 – III szkół podstawowych (dotyczy to również zerówek przedszkolnych)
– dzieci z klas IV – VI szkół podstawowych

Prace konkursowe można składać do 30 kwietnia 2023 r. w Bibliotece Osiedlowej (Filia nr 1MBP w Radomiu, ul. Osiedlowa 9).

Do pracy należy dołączyć klauzulę i zgody dołączone do regulaminu (dostępne w Bibliotece Osiedlowej (Filia nr 1 MBP) oraz na stronie internetowej MBP w Radomiu).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 maja 2023 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Biblioteki Osiedlowej (Filia nr1 MBP) przy ul. Osiedlowa 9 w Radomiu oraz na profilu facebookowym Filii nr 1.

Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę samodzielność wykonanych prac.

Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie, która będzie dostępna do 31 maja 2023 roku w Bibliotece Osiedlowej (Filii nr 1).

Serdecznie zapraszamy!

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin konkursu plastycznego „Bibliotekarka / Bibliotekarz oczami dziecka”
Klauzula informacyjna