Chidusz to Magazyn Żydowski

Chidusz to Magazyn Żydowski

Chidusz to Magazyn Żydowski, który znajdziecie w naszej bibliotece

„Powstał w październiku 2013 roku jako ogólnopolskie czasopismo, które zastąpiło wydawany wcześniej Biuletyn Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu. „Chidusz” od początku istnienia miał przed sobą ważne cele. Do najważniejszych z nich należą:
• Edukacja polskiej społeczności żydowskiej oraz wzmacnianie jej tożsamości,
• Docieranie do tych, którzy pomimo żydowskich korzeni nie uczestniczą w życiu żydowskim w Polsce,
• Dostarczanie polskim czytelnikom rzetelnych informacji na temat społeczności żydowskiej, jej kultury, religii oraz historii.”
wyd. Fundacja Żydowska „Chidusz”

Więcej informacji o magazynie znajdziecie na stronie internetowej: https://chidusz.com/kwartalnik-chidusz/
Sponsorem prenumerat jest: www.PITax.pl