Czytaki dla osób niewidomych i słabowidzących

2990 książek cyfrowych i trzy "Czytaki" dla osób niewidomych i słabowidzących

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu przedłużyła współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca.

W ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016 oraz – Edycja 2017”, a także najnowszego projektu „Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnianie książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących w najnowszym standardzie cyfrowym” oferujemy możliwość osobom niewidomym i słabowidzącym bezpłatnego wypożyczenia do domu elektronicznego odtwarzacza książek mówionych „Czytak” i wybranych tytułów spośród 2990 cyfrowych książek mówionych.

Projekty są dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

„Czytak” to nowoczesne urządzenie udostępniane czytelnikom biblioteki posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku. Obecnie dzięki obu umowom posiadamy 3 urządzenia „Czytak”. Więcej informacji związanych z wypożyczeniem „Czytaka” i książek udzielają na miejscu pracownicy Wypożyczalni i Czytelni Zbiorów Multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu ul. Piłsudskiego 12 lub pod numerem telefonu
48 362 87 88

W ramach kolejnego projektu: „Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnianie cyfrowych książek mówionych dla osób z dysfunkcją wzroku”

Stowarzyszenie „Larix” do końca marca 2022 r. udostępniło kolejne pozycje 142 cyfrowych książek mówionych dla naszych czytelników.

Nagrane książki są zróżnicowane tematycznie, tak aby każdy czytelnik wybrał coś dla siebie, przeczytane są przez 30 znanych i lubianych już czytelnikom lektorów.

Literatura udostępniona dla czytelników niewidomych i słabowidzących to najwybitniejsze dzieła polskie i światowe, książki z dziedziny historii, medycyny, popularnonaukowe, dużo nowości, wiele innych ciekawych pozycji.

Książki nagrane zostały w postaci plików audio zabezpieczonych do formatu „Czytaka” .