NAGRODA LITERACKA 2013

Laureaci Nagrody Literackiej Miasta Radomia w 2013 roku:

Michał Sobol za Pulsary – Nagroda w kategorii książka literacka.

Michał Sobol – urodzony w Cerekwi (gmina Zakrzew) w 1970 r. Ukończył Technikum Leśne w Zagnańsku oraz filozofię i historię Kościoła w Krakowie. W 2001 roku został laureatem Nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny, przyznawanej za najlepszą debiutancką książkę poetycką roku. W roku 2012 jego wiersze ukazały się w antologii poezji polskiej w Hiszpanii Poesia a contragolpe.

Publikował w pismach: „NaGłosie”, „Twórczości”, „Kresach”, „Lampie”, „Więzi”, „Wyspie”, „Ricie Baum”. Wydał zbiory wierszy: Lamentacje (Kraków, 2001), Działania i chwile (Nowa Ruda, 2007), Naturalia (Kraków, 2010),  Pulsary (Warszawa, 2013).

Tom poezji Pulsary Michała Sobola, przewodniczący jury Nagrody Literackiej Miasta Radomia dr Jarosław Klejnocki określił, jako „znacznie wybiegający poza samą poezję”. Jest to zbiór wierszy, będący komentarzem do istniejącego świata, skierowany na człowieka i na to, co w codzienności zdarzeń jest zwykle omijane. Za atuty nagrodzonej książki uznano między innymi: rygorystycznie skomponowany spójny tom, przenikliwość i głębię, odnowienie idei cyklu wierszy, odważną obronę pojedynczości w świecie. Już sam tytuł, Pulsary zastanawia przyszłego czytelnika, zaprasza do gry, która wciąga od pierwszego do ostatniego wersu. I gdy zamykamy tom to okazuje się, że zamiast uzyskać odpowiedź na jedno tytułowe pytanie, zostajemy z mnogością impulsów, które oddziałują na nasz wewnętrzny rytm.

Szczepan Kowalik za Konflikt wyznaniowy w Wierzbicy. Niezależna parafia w polityce władz PRL (1962-1977) – Nagroda w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa.

Szczepan Kowalik – stopień doktora historii zdobył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Obecnie jest alumnem Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Autor książek Eksperyment. Władze PRL wobec biskupa Piotra Gołębiowskiego (Radom, 2006), Konflikt wyznaniowy w Wierzbicy. Niezależna parafia w polityce władz PRL (1962-1977) (Radom, 2012) oraz współautor książek Ksiądz Roman Kotlarz: życie i działalność 1928-1976 (Radom, 2000), …byłem z tymi ludźmi: życie i działalność księdza Romana Kotlarza (Radom, 2007).

Książka Konflikt wyznaniowy w Wierzbicy. Niezależna parafia w polityce władz PRL (1962-1977) jest „znakomitą pracą naukową”, którą „dobrze się czyta”. Przytaczając uzasadnienie dra Jarosława Klejnockiego należy podkreślić wartość historyczną, wiarygodność naukową, bardzo dobrą dokumentację oraz walory literackie tej publikacji.

W historii Kościoła było wiele lokalnych konfliktów parafialnych. Ten w Wierzbicy rozgrywał się na dwóch płaszczyznach: lokalnej i ponadlokalnej, natomiast zaangażowanie władz w konflikt było bardzo duże. Godny podkreślenia jest fakt, że autor zachował obiektywizm opisując wydarzenia oraz postacie. We wstępie podkreśla, że „…nie można opisywanych wydarzeń ujmować wyłącznie w czarnych i białych kolorach, wskazane są tu raczej różne odcienie szarości…”.

Książka opowiada o ludzkich namiętnościach, manipulacji międzyludzkiej i aparatu państwowego PRL wobec Kościoła rzymskokatolickiego, szczegółowo rekonstruuje przebieg konfliktu w Wierzbicy.

Pomimo istnienia bogatej dokumentacji dotyczącej wydarzeń rozgrywanych w Wierzbicy w okresie PRL, do tej pory nie powstało studium całkowicie omawiające te wydarzenia. Dopiero Konflikt wyznaniowy w Wierzbicy… stanowi najpełniejsze kompendium wiedzy na ten temat. Podczas tworzenia publikacji autor sięgał po różnorodne źródła, były to akta proweniencji państwowej, materiały kościelne, wspomnienia i dzienniki uczestników wydarzeń. Książka wzbogacona jest o wykaz dokumentów i zdjęć dotyczących wydarzeń.

Jury Nagrody:

Jury Nagrody powołuje przed każdą edycją Prezydent Miasta Radomia

Skład Jury w roku 2011:
Przewodniczący: dr Jarosław Klejnocki – pisarz, poeta, eseista oraz krytyk literacki, dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Członkowie:
Zbigniew Kruszyński – prozaik, tłumacz, lingwista, od kilku lat zasiada w jury Nagrody Literackiej Gdynia. Zdobywca nagród: im. Andrzeja Kijowskiego, bruLionu, Fundacji Kultury, Radomskiej Nagrody Kulturalnej,
dr hab. Dariusz Kupisz, prof. nadzw. UMCS w Lublinie – historyk, pracownik naukowy Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Laureat Nagrody Literackiej Miasta Radomia w 2011 roku,
Anna Skubisz-Szymanowska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J.A. i A.S. Załuskich w Radomiu (od 1996 roku), przedstawiciel Organizatora,
dr Anna Spólna – literaturoznawca, recenzent i krytyk współczesnej literatury polskiej, pracownik naukowy Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,
Krystyna Joanna Szymańska – artysta plastyk, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu, przedstawiciel Prezydenta Miasta Radomia

Do tegorocznej nagrody zgłoszono 44 publikacje: 21 w kategorii książka literacka i 23 w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa.