NAGRODA LITERACKA 2011

Laureaci Nagrody:

Dariusz Kupisz za Rody szlacheckie ziemi radomskiej – nagroda w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa.

dr hab. Dariusz Kupisz – historyk, prof. nadzw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracuje w Instytucie Historii UMCS w Lublinie. Specjalizuje się w dziejach staropolskich okresu nowożytnego. Autor m.in.: Pakosław. Dzieje podiłżeckiej wsi na tle rozwoju regionu od czasów najdawniejszych do 1795 roku (Radom 1998), Smoleńsk 1632-1634 (Warszawa 2001), Połock 1579 (Warszawa 2003), Psków 1581-1582 (Warszawa 2006), Radom w czasach Jagiellonów 1386-1572 (Radom 2009), Rody szlacheckie ziemi radomskiej (Radom 2009) oraz wielu artykułów, edycji źródeł, redaktor publikacji zbiorowych.

Rody szlacheckie ziemi radomskiej autorstwa Dariusza Kupisza (Radom: Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2009) to wydawnictwo zarówno dla miłośników historii, jak i szerokiego kręgu odbiorców: historyków, genealogów i wielu innych wyspecjalizowanych humanistów. Dariusz Kupisz przedstawia w swojej pracy kręgi rodzinne, genealogie i kariery rodów szlacheckich okolic Radomia. W książce opisanych jest kilkanaście rodów szlacheckich, które żyły na ziemi radomskiej do końca XVIII stulecia. Są to: Chlewiccy z Chlewisk, Chomętowscy z Chomętowa, Duninowie z Wielkiego Skrzynna, Dunin -Wąsowiczowie ze Smogorzowa, Gniewoszowie z Oleksowa, Kochanowscy herbu Korwin, Pękosławscy z Pakosławia, Podlodowscy z Przytyka, Potkańscy z Potkanny, Szydłowieccy z Szydłowa, Tymińscy z Jasieńca. Książka jest „doskonałą ilustracją obyczajowości tamtych czasów. Prezentuje materiały dotyczące wydarzeń z życia codziennego szlachty radomskiej, a niekiedy »informacje gorszące«, za co autor przeprasza w przedmowie.

Jury nie przyznało nagrody w kategorii książka literacka.

Nagrodę specjalną czasopisma „OK!Magazyn”, patrona medialnego konkursu, otrzymało Radomskie Towarzystwo Fotograficzne za album 50 lat Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. 1961-2011 (Radom : Radomskie Towarzystwo Fotograficzne, 2011).

Jury Nagrody
Jury Nagrody powołuje przed każdą edycją Prezydent Miasta Radomia

Skład Jury w roku 2011:
Przewodnicząca: dr Żaneta Nalewajk – historyk literatury, redaktor, animator kultury, krytyk literacki, pracownik naukowy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Członkowie:
dr hab. Jan Bujnowski – prof. nadzw. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Uprawia malarstwo, rysunek, fotografię i instalacje plenerowe,
dr Sebastian Piątkowski – historyk i regionalista, pracownik radomskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Specjalizuje się w historii społecznej i gospodarczej centralnych ziem polskich w XIX i XX wieku. Autor i współautor wielu publikacji dotyczących miasta Radomia i regionu. Laureat Nagrody Św. Kazimierza 2013,
Anna Skubisz-Szymanowska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J.A. i A.S. Załuskich w Radomiu (od 1996 roku), przedstawiciel organizatora,
dr Anna Spólna – literaturoznawca, recenzent i krytyk współczesnej literatury polskiej, pracownik naukowy Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,
Krystyna Joanna Szymańska – artysta plastyk, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu, przedstawiciel Prezydenta Miasta Radomia.