NAGRODA LITERACKA 2009

Laureaci Nagrody:

Bernard Gotfryd  za zbiór opowiadań „Widuję ich w snach” – Nagroda w kategorii książka literacka.
Bernard Gotfryd – urodzony w Radomiu w 1924 r., w rodzinie żydowskiej, wybitny amerykański fotograf prasowy. W latach 1943-1945 więzień obozów koncentracyjnych. W 1947 r. wyemigrował do USA. W 1957 r. rozpoczął pracę dla tygodnika „Newsweek”. Jest autorem fotografii najwybitniejszych osobistości świata polityki, literatury i sztuki. Jego prace prezentowane były na wystawach w galeriach i muzeach w Ameryce i w Polsce, a w 1976 roku zdobył Page One Award za zdjęcia Rudolfa Nuriejewa w roli Lucyfera.

Pod wrażeniem spotkania Żydów ocalałych z Holokaustu (Waszyngton, kwiecień 1983 r.) postanowił opisać swoje przeżycia wojenne. Jego opowiadania po raz pierwszy opublikował „Newsweek”, następnie ukazały się w książce Anton the Dove Fancier and Other Tales of the Holocaust (Baltimore 2000; wyd. polskie: Antoni Gołębiarz i inne opowiadania o Holokauście, Wrocław 2005). W 2009 r. ukazał się drugi tom opowiadań Widuję ich w snach. Nowe opowiadania (Radom 2009).

Na książkę Widuję ich w snach  (Radom: Miejska Biblioteka Publiczna, 2008) składa się 11 opowiadań, w których widzimy przedwojenne, przemysłowe i żydowskie miasto Radom, czyli takie, jakie widział i zapamiętał autor. Pokazuje nam je przede wszystkim poprzez osobiste doświadczenia, ale także poprzez losy jego najbliższych sąsiadów. Utwory zamieszczone są w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej, natomiast niezwykły charakter tego wydawnictwa potęgują bardzo klimatyczne fotografie miejsc położonych w pobliżu rodzinnego domu Gotfryda, autorstwa Stanisława Zbigniewa Kamieńskiego.

Jerzy Sekulski za Encyklopedię Radomia – Nagroda w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa

dr Jerzy Sekulski – dr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Urodzony w Elblągu, od 1984 r. mieszka w Radomiu. Wieloletni zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J.A. i A.S. Załuskich w Radomiu. Od 2008 r. na emeryturze.

Encyklopedia Radomia (Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 2009) jest pierwszym encyklopedycznym wydawnictwem poświęconym temu miastu. Informacje o ludziach, wydarzeniach, miejscach z dalekiej i bliskiej przeszłości zebrane w jednej książce i uporządkowane w formie alfabetycznie ułożonych haseł stanowią bardzo wartościową publikacje o Radomiu. W wydaniu z 2009 r. znalazło się prawie 2000 haseł, natomiast w wydaniu drugim poprawionym i uzupełnionym z 2012 r. liczba haseł powiększyła się o 180.

Nagroda specjalna czasopisma „OK!Magazyn”, patrona medialnego konkursu – Magdalena Orzeł za książkę Dublin. Moja polska karma (Kraków: Wydawnictwo „Skrzat”, 2007).

Jury Nagrody
Jury Nagrody powołuje przed każdą edycją Prezydent Miasta Radomia
Skład Jury:
Przewodnicząca: dr Anna Spólna – literaturoznawca, recenzent i krytyk współczesnej literatury polskiej, pracownik naukowy Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Członkowie:
prof. Stanisław Zbigniew Kamieński – prof. zw. na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Uczestnik i kurator wielu wystaw i cyklów artystycznych. Współtwórca kolekcji sztuki współczesnej w zbiorach Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu.
W 2007 zdobył Radomską Nagrodę Kulturalną,
Dorota Koman – poetka, autorka radiowych i telewizyjnych audycji o książkach, recenzentka, jurorka w konkursach literackich,
Agata Morgan – politolog, przewodnicząca Komisji Kultury Rady Miejskiej Miasta Radomia, przedstawiciel Prezydenta,
dr Sebastian Piątkowski – historyk i regionalista, pracownik radomskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Specjalizuje się w historii społecznej i gospodarczej centralnych ziem polskich w XIX i XX wieku. Autor i współautor wielu publikacji dotyczących miasta Radomia i regionu. Laureat Nagrody Św. Kazimierza 2013,
Anna Skubisz-Szymanowska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J.A. i A.S. Załuskich w Radomiu (od 1996 roku), przedstawiciel organizatora.