Szkolenie dla pracowników MBP w Radomiu -Komunikacja międzyludzka jako podstawowa kompetencja w pracy bibliotekarza

Szkolenie dla pracowników MBP w Radomiu -Komunikacja międzyludzka jako podstawowa kompetencja w pracy bibliotekarza

W dniu 5 grudnia 2022 r. w MBP w Radomiu odbyło się szkolenie w formie warsztatów dla pracowników biblioteki. W szkoleniu wzięło udział 21 osób, które  przeprowadziła trenerka pani Agnieszka Szczerek  z Firmy Good Books z Wrocławia (www.goodbooks.pl). Tematem szkolenia była komunikacja międzyludzka jako podstawowa kompetencja w pracy bibliotekarza. Komunikacja to podstawa efektywności pracy zespołowej, jak też relacji międzyludzkich. Omówione przez trenera zagadnienia, miały na celu pokazać, jak  przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi komunikacyjnych, praca bibliotekarza  będzie łatwiejsza, przyjemniejsza, a także bardziej  efektowna i mniej stresująca w codziennej pracy. Pracownicy biblioteki bardzo dobrze ocenili sposób prowadzenia szkolenia. Duża zawartość  merytoryczna przekazywanej wiedzy połączona była z interesującym sposobem prowadzenia zajęć.  Szkolenie trwało 5 godzin, a na zakończenie uczestnicy otrzymali certyfikaty.