Radomscy Tropiciele Książek

<strong>Radomscy Tropiciele Książek</strong>

Wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zapraszamy do udziału w konkursie czytelniczym „Radomscy Tropiciele Książek”. Raz w miesiącu, w czterech kategoriach wiekowych, będziemy czytali ustalone wcześniej tytuły, aby ostatecznie w maju wybrać finalistów oraz laureatów konkursu czytelniczego. Na zgłoszenia szkół zainteresowanych udziałem w konkursie czekaliśmy do 23 grudnia 2022 r.

Konkurs przeznaczony jest dla klas 2-8 Szkół Podstawowych i wszystkich klas Szkół Ponadpodstawowych z terenu Radomia.  Zorganizowany będzie w czterech kategoriach wiekowych:

I kategoria: klasy 2-3 Szkół Podstawowych, 

II kategoria: klasy 4-6 Szkół Podstawowych,

III kategoria: klasy 7-8 Szkół Podstawowych,

IV kategoria: Szkoły Ponadpodstawowe.

Celem konkursu jest popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Radomia, rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, promocja twórczości pisarzy związanych z regionem radomskim, oraz rozwijanie umiejętności językowego ujmowania refleksji na temat tekstów wskazanych do lektury.

W grudniu 2022 r. radomskie szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe, które wyraziły chęć udziału w konkursie otrzymały pełne informacje na temat konkursu (Regulamin konkursu wraz z listą lektur konkursowych, formularz zgłoszenia szkoły do konkursu, tytuł pierwszej pozycji konkursowej). Informacje te są również dostępne na stronie internetowej organizatora  (www.mbpradom.pl)  w zakładce Radomscy Tropiciele Książek.

W imieniu szkół działają nauczyciele lub bibliotekarze, pełniący rolę Szkolnych Opiekunów konkursu. Wypełniony Formularz zgłoszenia należy przesłać  do Koordynatorów konkursu, na odpowiednie dla poszczególnych grup wiekowych adresy e-mail.

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna. Współorganizatorami konkursu są: PSP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu, PSP nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, PSP nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu, PSP nr 15 im. Władysława Syrokomli w Radomiu, III LO im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu oraz VI LO z oddziałami dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Prezydenta Miasta Radomia.

W imieniu Organizatora i Współorganizatorów działają Koordynatorzy konkursu dla poszczególnych grup wiekowych:

Klasy 2-3 SP

(Marta Trojanowska, adres e-mail: marta.trojanowska@mbpradom.pl

oraz Agnieszka Stefańska, adres e-mail: agnieszka.stefanska@zsi.radom.pl),

Klasy 4-6 SP
(Edyta Fokt, adres e-mail: edyta.fokt@psp15.radom.pl
oraz Elżbieta Kowalska, adres e-mail: e.kowalska@psp7.radom.pl),

Klasy 7-8 SP
(Katarzyna Kornecka, adres e-mail: katarzyna.kornacka@psp4.radom.pl
oraz Katarzyna Jaskros, adres e-mail: katarzyna.jaskros@mbpradom.pl),

Szkoły Ponadpodstawowe
(Remigiusz Kutyła, adres e-mail: rkutyla@kochanowski.radom.pl
oraz Agnieszka Czaj, adres e-mail: czaj.agnieszka@gmail.com).