Wręczenie nagród – konkurs „17 sylab o Wolności”

Wręczenie nagród – konkurs „17 sylab o Wolności”

Do 1 czerwca 2022 r. można było składać prace w ramach ogólnopolskiego konkursu „17 sylab o Wolności”. W skład jury weszli: Sebastian Równy – Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu (przewodniczący), Marta Trojanowska – pisarka, bibliotekarka, przedstawicielka organizatora konkursu (sekretarz) oraz dr Adrian Szary – poeta, pisarz, instruktor warsztatów literackich w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży „Arka” (członek).

Do biblioteki wpłynęło 386 prac: w kategorii A do lat 18 – 116, w kategorii B powyżej lat 18 – 248. Trzynaście prac nadeszło po terminie i nie zostało ujętych w ogólnej liczbie. Do konkursu nie zakwalifikowano 22 prac (brak załącznika nr 2,5; brak godła, źle wypełnione załączniki, prace niespełniające wymogów formalnych).

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 17 czerwca (piątek) o godz. 18:00 przy Pomniku Jana Kochanowskiego w Radomiu. Nagrodzone i wyróżnione wiersze będą również prezentowane w formie „poetyckiego prania” rozwieszonego w przestrzeni miejskiej oraz w formie mappingu wyświetlanego podczas Free(RA)dom Festivalu.

Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali swoje prace konkursowe. Skontaktujemy się z laureatami II edycji konkursu „17 sylab o Wolności”.