Wybieramy Bibliotekarza Roku 2022

Wybieramy Bibliotekarza Roku 2022

Tytuł Bibliotekarza Roku to ważne wyróżnienie, bo przyznają je przede wszystkim Czytelnicy. Trafi on do osoby, która 2021 roku wyróżniała się między innymi: profesjonalizmem, podtrzymywaniem dobrych relacji z Czytelnikami, kreatywnością, wdrażaniem nowych pomysłów czy współpracą ze środowiskiem lokalnym.

Na zgłoszenia czekamy do 31 maja. Głosować może każdy Czytelnik MBP w Radomiu. Wystarczy wypełnić formularz on-line

Kandydatury można zgłaszać pocztą tradycyjną (ul. Piłsudskiego 12, 26-600 Radom), elektroniczną (biblioteka@mbpradom.pl) lub osobiście w sekretariacie oraz poszczególnych filiach MBP w Radomiu. Papierowa wersja formularza jest dostępna w każdej filii MBP w Radomiu, lub w wersji PDF do pobrania.

Szczegółowe zasady przyznania tytułu Bibliotekarza Roku określa REGULAMIN.