II edycja konkursu poetyckiego „17 SYLAB O WOLNOŚCI”

II edycja konkursu poetyckiego „17 SYLAB O WOLNOŚCI”

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu, w ramach FREE(RA)DOM FESTIVAL, organizuje drugą edycję konkursu „17 SYLAB O WOLNOŚCI”.

Tematem konkursu jest bardzo szeroko pojęta wolność – rozumiana zarówno w ujęciu dosłownym (zewnętrzna), jak i metaforycznym (wewnętrzna); wolność w ujęciu historycznym – odnosząca się do konkretnych wydarzeń w historii ludzkości, jak indywidualnym; wolność idei, człowieka, literatury, sztuki itd. Organizatorzy pozostawiają hasło konkursu do szerokiej i interpretacji uczestników.

Forma literacka haiku narzuca natomiast ograniczenia formalne (maksymalnie 17 sylab rozpisanych na trzy wersy 5-7-5), które muszą być przestrzegane.

Nagrody finansowe (I miejsce – 1500 zł, II miejsce – 1000 zł, III miejsce – 500 zł) zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych: do 18. roku życia i powyżej 18. roku życia.

Termin dostarczenia prac to 1 czerwca 2022 r.

REGULAMIN I ZAŁĄCZNIKI