Warsztaty pisania prac maturalnych z języka polskiego

Warsztaty pisania prac maturalnych z języka polskiego

Zapraszamy tegorocznych maturzystów do skorzystania z oferty warsztatów on-line przygotowujących do napisania prac maturalnych z języka polskiego.


Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu w dwóch grupach (grupa podstawowa i grupa rozszerzona). Spotkania grupy z poziomu podstawowego odbywać się będą we wtorki (max. 20 osób w grupie) – godziny popołudniowe. Spotkania grupy z poziomu rozszerzonego odbywać się będą w czwartki (max. 10 osób w grupie) – godziny popołudniowe.

Zajęcia dedykowane są maturzystom wszystkich szkół średnich z Radomia. Zapisy do obu grup warsztatowych zostaną uruchomione 15 lutego (wtorek) o godz. 12:00 i potrwają maksymalnie do 28 lutego (lub do wyczerpania miejsc).
UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY

GRUPA PODSTAWOWA – LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY

GRUPA ROZSZERZONA – LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY

W każdej grupie warsztatowej:
– 9 webinarów
– 9 zadań do opracowania
– 9 konstruktywnych komentarzy na temat opracowanych materiałów

–  Bonus dla grupy podstawowej – końcowy webinar „Kalejdoskop motywów literackich”
–  Bonus dla grupy rozszerzonej – końcowy webinar „Przeciw interpretacji – kilka uwag o eseju Susan Sontag”

Dla kogo przeznaczone są zajęcia?
Spotkania przeznaczone są dla licealistów, którzy w tym roku zdają maturę, chcą systematycznie trenować pisanie prac na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Celem zajęć jest również uporządkowanie wiedzy i nabranie pewności siebie w pisaniu.

Czego dowiecie się podczas zajęć?
Jaka jest struktura egzaminu oraz struktura prac maturalnych.
Za co jesteście punktowani po napisaniu pracy.
Na co zwracać uwagę, pisząc poszczególne elementy pracy.
Jaka jest specyfika pisania dwóch rodzajów prac na poziomie rozszerzonym.

Jak pracujemy?
Pracujemy metodą projektową – kontaktujemy się za pomocą platformy edukacyjnej, gdzie spotykamy się raz w tygodniu.
Każde spotkanie to przygotowana prezentacja dotycząca poszczególnych modułów kursu, czyli części rozprawek, oraz rozmowa na temat poruszonych zagadnień. Raz w tygodniu będą wysyłane komentarze do opracowanych przez uczestników warsztatów materiałów.

Prowadząca warsztaty: Agnieszka Szyk – na co dzień pracuje jako nauczycielka języka polskiego i kulturoznawstwa; pracowała w wydawnictwie, gdzie była redaktorką podręczników szkolnych i próbnych arkuszy maturalnych; jest egzaminatorką maturalną; od niedawna prowadzi pracownię Pisze się!, gdzie pomaga licealistom w redagowaniu prac maturalnych i twórczym wyrażaniu siebie; w ponad 20-letniej karierze koordynowała wiele projektów edukacyjnych we współpracy z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi.