Radomska Karta Kulturalna

Radomska Karta Kulturalna

Użytkownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej wybrali już nazwę i wzór nowej karty bibliotecznej. „Radomską Kartę Kulturalną” – bo takie miano będzie nosić – wprowadzimy w lutym 2022 r.

Plebiscyt trwał od 29 grudnia do 9 stycznia. Wzięło w nim udział 705 osób (ankietę papierową wypełniło 376 osób, on-linową – 329). Największym powodzeniem cieszył się  prezentowany projekt nr 3 oraz wspomniana nazwa „Radomska Karta Kulturalna”.

 Głosy rozkładały się następująco: